top of page

Eiropas Digitālās inovācijas centrs Latvijā kā gids  Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, lai veicinātu mūsu valsts digitālo attīstību.

Bikernieku_trase-ConvertImage.jpg

Mazo un vidējo uzņēmumu ieguvumi

Eiropas Digitālās inovācijas centrā Latvijā

Digitālā transformācija

> Mentorings; 

> Digitālā brieduma noteikšana;

> Biznesa procesu analīze

Eiropas iniciatīva

Eiropas Digitālo inovāciju centri tiek veidoti ar mērķi palīdzēt uzņēmumiem kļūt konkurētspējīgākiem attiecībā uz viņu biznesa ražošanas procesiem, produktiem vai pakalpojumiem, izmantojot digitālās tehnoloģijas, nodrošinot piekļuvi tehniskajām zināšanām un eksperimentiem.

"Šie centri sniegs pakalpojumus mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, nodrošinot iespējas izmēģināt tehnoloģiskos risinājumus pirms to ieviešanas, palīdzot finansējuma piesaistē un piekļuvē inovāciju eksosistēmai, kā arī piedāvās apgūt jaunas prasmes un zināšanas."

Anna Puiga-Senteljesa,

Eiropas Komisijas pārstāve

Svarīgi Latvijā

Mēs darbojamies saskaņā ar Latvijas Viedās specializācijas stratēģiju. Tāpēc prioritāti atbalstām jomas, kas ir ar lielu pievienoto vērtību un kuras digitalizējot var būtiski veicināt kopējo Latvijas ekonomikas izaugsmi. Tās ir lauksaimniecības pārtikas produktu, elektronikas, inženierzinātnes un e-medicīnas nozares.

Šī ir tā vieta, kur mūsu viedoklis absolūti sakrīt ar Eiropas Savienību un tāpēc mēs arī to atbalstām. Fantastiski sakritis – uzņēmēju iniciatīva, Eiropas komisijas iniciatīva, kā arī dzīves situācijas, kas pierāda, ka digitāls uzņēmums ir konkurētspējīgāks.

Raimonds Aleksejenko,

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

DSC_8548 (1).jpg

Saprašanās memoranda parakstīšana

Saprašanās memoranda iniciators ir Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris, kurš šajā kopīgai iniciatīvai apvieno vadošos nozares partnerus, proti, gan Latvijas vadošo tautsaimniecības industriju asociācijas, gan universitātes un zinātnes centrus.

 

2020. gada 22. jūlijā tika svinīgi parakstīts saprašanās memorands par Eiropas Digitālās inovācijas centra (European Digital Innovation Hub, EDIH) apvienības izveidi. Saprašanās memorands paredz iesaistīto pušu vienošanos par kopēju redzējumu un darba plānu Latvijas uzņēmējdarbības digitālās transformācijas veicināšanā, kopēji veidojot nacionālo pieteikumu Eiropas Digitālās inovācijas centra izveidei Latvijā.

Tāds zināšanu apjoms un pieredze, ko mēs varam sniegt caur šo iniciatīvu, līdz šim nekad nav bijis pieejams mazajam un vidējam uzņēmumam Latvijā. Ir viens punkts, kur griezties un kas palīdzēs saprast, izrunāt, nokonsultēt, atrisināt jautājumu un pavadīs visā digitālās transformācijas ceļā. Tā ir šā projekta unikalitāte.

Gatis Ošs,

Latvijas Informācijas tehnoloģiju klastera valdes priekšsēdētājs

Nākamajos septiņos gados galvenie izaicinājumi, saskaņā ar Eiropas Komisijas iniciatīvu pasaules līmenī un vietējā tirgu, saistīti ar digitalizāciju, arvien lielāku moderno tehnoloģiju ietekmi uzņēmējdarbībā, kā arī konkurētspējas palielināšanu.

Aiga Irmeja,

Latvijas Informācijas tehnoloģiju klastera izpilddirektore