top of page

Eiropas Digitālās inovācijas centrs Latvijā kā gids  Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, lai veicinātu mÅ«su valsts digitālo attÄ«stÄ«bu.

Bikernieku_trase-ConvertImage.jpg

Mazo un vidējo uzņēmumu ieguvumi

Eiropas Digitālās inovācijas centrā Latvijā

Digitālā transformācija

> Mentorings; 

​

> Digitālā brieduma noteikšana;

​

> Biznesa procesu analīze

Eiropas iniciatīva

Eiropas Digitālo inovāciju centri tiek veidoti ar mērÄ·i palÄ«dzēt uzņēmumiem kļūt konkurētspējÄ«gākiem attiecÄ«bā uz viņu biznesa ražošanas procesiem, produktiem vai pakalpojumiem, izmantojot digitālās tehnoloÄ£ijas, nodrošinot piekļuvi tehniskajām zināšanām un eksperimentiem.

"Šie centri sniegs pakalpojumus mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, nodrošinot iespējas izmēģināt tehnoloÄ£iskos risinājumus pirms to ieviešanas, palÄ«dzot finansējuma piesaistē un piekļuvē inovāciju eksosistēmai, kā arÄ« piedāvās apgÅ«t jaunas prasmes un zināšanas."

Anna Puiga-Senteljesa,

Eiropas Komisijas pārstāve

Svarīgi Latvijā

Mēs darbojamies saskaņā ar Latvijas Viedās specializācijas stratēģiju. Tāpēc prioritāti atbalstām jomas, kas ir ar lielu pievienoto vērtību un kuras digitalizējot var būtiski veicināt kopējo Latvijas ekonomikas izaugsmi. Tās ir lauksaimniecības pārtikas produktu, elektronikas, inženierzinātnes un e-medicīnas nozares.

ŠÄ« ir tā vieta, kur mÅ«su viedoklis absolÅ«ti sakrÄ«t ar Eiropas SavienÄ«bu un tāpēc mēs arÄ« to atbalstām. Fantastiski sakritis – uzņēmēju iniciatÄ«va, Eiropas komisijas iniciatÄ«va, kā arÄ« dzÄ«ves situācijas, kas pierāda, ka digitāls uzņēmums ir konkurētspējÄ«gāks.

Raimonds Aleksejenko,

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

DSC_8548 (1).jpg

Saprašanās memoranda parakstÄ«šana

Saprašanās memoranda iniciators ir Latvijas Informācijas tehnoloÄ£iju klasteris, kurš šajā kopÄ«gai iniciatÄ«vai apvieno vadošos nozares partnerus, proti, gan Latvijas vadošo tautsaimniecÄ«bas industriju asociācijas, gan universitātes un zinātnes centrus.

 

2020. gada 22. jÅ«lijā tika svinÄ«gi parakstÄ«ts saprašanās memorands par Eiropas Digitālās inovācijas centra (European Digital Innovation Hub, EDIH) apvienÄ«bas izveidi. Saprašanās memorands paredz iesaistÄ«to pušu vienošanos par kopēju redzējumu un darba plānu Latvijas uzņēmējdarbÄ«bas digitālās transformācijas veicināšanā, kopēji veidojot nacionālo pieteikumu Eiropas Digitālās inovācijas centra izveidei Latvijā.

Tāds zināšanu apjoms un pieredze, ko mēs varam sniegt caur šo iniciatÄ«vu, lÄ«dz šim nekad nav bijis pieejams mazajam un vidējam uzņēmumam Latvijā. Ir viens punkts, kur griezties un kas palÄ«dzēs saprast, izrunāt, nokonsultēt, atrisināt jautājumu un pavadÄ«s visā digitālās transformācijas ceļā. Tā ir šÄ projekta unikalitāte.

Gatis Ošs,

Latvijas Informācijas tehnoloÄ£iju klastera valdes priekšsēdētājs

Nākamajos septiņos gados galvenie izaicinājumi, saskaņā ar Eiropas Komisijas iniciatÄ«vu pasaules lÄ«menÄ« un vietējā tirgu, saistÄ«ti ar digitalizāciju, arvien lielāku moderno tehnoloÄ£iju ietekmi uzņēmējdarbÄ«bā, kā arÄ« konkurētspējas palielināšanu.

Aiga Irmeja,

Latvijas Informācijas tehnoloģiju klastera izpilddirektore