Eiropas Digitālās inovācijas centrs Latvijā kā gids  Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, lai veicinātu mūsu valsts digitālo attīstību.

Bikernieku_trase-ConvertImage.jpg

Mazo un vidējo uzņēmumu ieguvumi

Eiropas Digitālās inovācijas centrā Latvijā

Digitālā transformācija

> Mentorings; 

> Digitālā brieduma noteikšana;

> Biznesa procesu analīze

Eiropas iniciatīva

Eiropas Digitālo inovāciju centri tiek veidoti ar mērķi palīdzēt uzņēmumiem kļūt konkurētspējīgākiem attiecībā uz viņu biznesa ražošanas procesiem, produktiem vai pakalpojumiem, izmantojot digitālās tehnoloģijas, nodrošinot piekļuvi tehniskajām zināšanām un eksperimentiem.

"Šie centri sniegs pakalpojumus mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, nodrošinot iespējas izmēģināt tehnoloģiskos risinājumus pirms to ieviešanas, palīdzot finansējuma piesaistē un piekļuvē inovāciju eksosistēmai, kā arī piedāvās apgūt jaunas prasmes un zināšanas."

Anna Puiga-Senteljesa,

Eiropas Komisijas pārstāve

Svarīgi Latvijā

Mēs darbojamies saskaņā ar Latvijas Viedās specializācijas stratēģiju. Tāpēc prioritāti atbalstām jomas, kas ir ar lielu pievienoto vērtību un kuras digitalizējot var būtiski veicināt kopējo Latvijas ekonomikas izaugsmi. Tās ir lauksaimniecības pārtikas produktu, elektronikas, inženierzinātnes un e-medicīnas nozares.

Šī ir tā vieta, kur mūsu viedoklis absolūti sakrīt ar Eiropas Savienību un tāpēc mēs arī to atbalstām. Fantastiski sakritis – uzņēmēju iniciatīva, Eiropas komisijas iniciatīva, kā arī dzīves situācijas, kas pierāda, ka digitāls uzņēmums ir konkurētspējīgāks.

Raimonds Aleksejenko,

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

DSC_8548 (1).jpg

Saprašanās memoranda parakstīšana

Saprašanās memoranda iniciators ir Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris, kurš šajā kopīgai iniciatīvai apvieno vadošos nozares partnerus, proti, gan Latvijas vadošo tautsaimniecības industriju asociācijas, gan universitātes un zinātnes centrus.

 

2020. gada 22. jūlijā tika svinīgi parakstīts saprašanās memorands par Eiropas Digitālās inovācijas centra (European Digital Innovation Hub, EDIH) apvienības izveidi. Saprašanās memorands paredz iesaistīto pušu vienošanos par kopēju redzējumu un darba plānu Latvijas uzņēmējdarbības digitālās transformācijas veicināšanā, kopēji veidojot nacionālo pieteikumu Eiropas Digitālās inovācijas centra izveidei Latvijā.

Tāds zināšanu apjoms un pieredze, ko mēs varam sniegt caur šo iniciatīvu, līdz šim nekad nav bijis pieejams mazajam un vidējam uzņēmumam Latvijā. Ir viens punkts, kur griezties un kas palīdzēs saprast, izrunāt, nokonsultēt, atrisināt jautājumu un pavadīs visā digitālās transformācijas ceļā. Tā ir šā projekta unikalitāte.

Gatis Ošs,

Latvijas Informācijas tehnoloģiju klastera valdes priekšsēdētājs

Nākamajos septiņos gados galvenie izaicinājumi, saskaņā ar Eiropas Komisijas iniciatīvu pasaules līmenī un vietējā tirgu, saistīti ar digitalizāciju, arvien lielāku moderno tehnoloģiju ietekmi uzņēmējdarbībā, kā arī konkurētspējas palielināšanu.

Aiga Irmeja,

Latvijas Informācijas tehnoloģiju klastera izpilddirektore

Sadarbības partneru viedokļi 

“Zināšanu un pieredzes ieguve šādā inovāciju centrā var būt ļoti vērtīga abpusēji. Manuprāt, starpdisciplinaritātes vai starpresoru, vai starpnozaru un starppaudžu mācīšanās ir lieliska iespēja Latvijai kļūt pamanāmākai digitālajā kartē.”

Tatjana Koķe,

Rīgas Stradiņa universitātes izdevniecības padomes vadītāja

“Mūsu unikālās jomas ir lauksaimniecība, mežsaimniecība, pārtikas tehnoloģija, ainavu arhitektūra un dažādas ar šīm pamatjomām saistītas lietas. Neapšaubāmi šajās nozarēs nākotnē un arī jau šobrīd lielā mērā digitālās tehnoloģijas un kopumā inženierzinātnes spēlē ļoti lielu jomu.”

Irina Pilvere,

Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore

“Visās jomās, kur šodien tiek sagatavoti speciālisti, nepieciešams ļoti nopietns digitālais komponents. Mūsu pienesums ir tieši akadēmiskā satura pārneses komponetne, apzinot efektīvākos veidus, lai pēc iespējas plašākām uzņēmēju masām, īpaši vidējai un augstākāi uzņēmumu vadībai sniegt iespēj savus uzņēmumus un organizācijas strauji digitāli attīstīt.”

Jānis Grēviņš,

Rīgas Biznesa skolas direktors

“Viens no mērķiem šī memoranda parakstīšanai ir būt kopā ar citām nozarēm, risinot digitalizācijas jautājumus savas nozares augsto tehnoloģiju uzlabošanai.”

Raina Dūrēja – Dombrovska,

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas izpilddirektore

“Parakstījām nodomu protokolu, bet tagad ir jāstrādā!”

Normunds Bergs,

Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas prezidents

“Šī ir lieliska iniciatīva ar kuras palīdzību ne tikai lielie, bet tieši mazie un vidējie uzņēmumi būs tie, kuri varēs izmantot digitalizācijas sniegtās iespējas. Šī iniciatīva ir īsti laikā, jo mēs nedrīkstam apstāties, jāiet uz priekšu – ja mūsu uzņēmēji ir tam gatavi, tad mums no nozares puses jāpiedāvā jauni risinājumi, jaunas iespējas.”

Signe Bāliņa,

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas prezidente

“Šāda digitālās inovācijas centra izveide būtu iespēja ne tikai lieliem uzņēmumiem digitalizēties un kļūt mūsdienīgākiem, bet sniegt iespēju arī jauniem, maziem uzņēmumiem gūt šo pieredzi.”

Ieva Erele,

Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektora vietniece

“Izveidot dažā veida pilotprojektus ir ļoti svarīgi tieši mūsu uzņēmumiem, lai iekļautos digitālajā pasaulē. Pārtikas nozarē mazajiem un vidējiem uzņēmumiem tas būs vislielākais pienesums."

Ināra Šure,

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas padomes priekšsēdētāja

“Šāda iniciatīva noteikti veicinās Latvijas dažādu nozaru, industrijas, zinātnieku, arī augstskolu sadarbību. Mēs ļoti labprāt gribētu, lai mūsu tehnoloģijas aizvien vairāk izmantotu tieši Latvijas uzņēmumu, tādejādi ceļoti savu konkurētspēju.”

Modris Greitāns,

Elektronikas un datorzinātņu institūta direktors

“Šī būs vēl viena jaunajās tehnoloģijās mērķēta un strukturēta iespēja ar lielām un drošām izaugsmes un panākumu perspektīvām"

Indriķis Mužnieks,

Latvijas Universitātes rektors

“Gan Ventspils, gan arī citiem Latvijas uzņēmumiem digitalizācija ir vērtīga. Sadarbībā ar nacionālā mēroga un Eiropas līderiem digitalizācijas jomā būs iespēja ieraudzīt jaunas iespējas un attīsīt jaunas iemaņas. Sadarbībā ir spēks!”

Ilze Valdmane,

Ventspils Augsto tehnoloģiju parka valdes locekle

“Mēs saskatām iespēju, ka šī centra ietvaros, varēs ne tikai parunāt par digitalizācijas nozīmi, bet sniegt praktisku atbalstu uzņēmumiem. "

Toms Grīnfelds,

Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociācijas valdes priekšsēdētājs

“Šis centrs ļaus radīt vēl papildus iespēju startēt Eiropā. Mūsu iespēja pievienoties līdzīgām aktivitātēm Eiropā ir ļoti būtiska.”

Tālis Juhna,

Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektors

Eiropas Digitālās inovācijas centra partneri

rtu_logo.png
LU_logo.png
LIKTA_logo_689x400px_LV_zils.png
rbs_logo.png
Stradini_logo_LAT_vert-RGB.jpg
LLU_logo.png
masoc_logo.jpeg
lpuf_logo.png
edi_logo.jpg
lkf_logo2.jpeg
lakifa_logo.png
letera_logo.png
vatp_logo 2.png
LU-CFI-logo_secondary-blue.png
Sazinies ar mums

Paldies! Sazināsimies ar Jums pavisam drīz!

EDIH_logo_transparent.png
  • Facebook
  • YouTube