top of page

Jauni kursi IKT apmācību projektā: kvalitātes nodrošināšana un vadība

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija LIKTA kopīgi ar Latvijas IT klasteri īstenotā Apmācību projekta ietvaros ir noslēguši iepirkuma līgumu arietvaros ir noslēguši iepirkuma līgumu ar SIA "Leilands un Putnis" par apmācību sniegšanu kvalitātes nodrošināšanas un vadības jomā. ERAF līdzfinansējums tagad ir pieejams šādiem kursiem:


  • ISO 9001:2015 Kvalitātes vadības sistēmas auditors/vadošais auditors (IRCA) – 1045,00 EUR 1 cilvēkam (mācoties tiešsaistē);

  • ISO 9001:2015 Kvalitātes vadības sistēmas iekšējais auditors – 240 EUR 1 cilvēkam (mācoties tiešsaistē);

  • ISO 9001:2015 Kvalitātes vadības sistēmas vadītājs – 760 EUR 1 cilvēkam (mācoties tiešsaistē);

  • ISO 9001:2015 Standarta prasību skaidrojums – 240 EUR 1 cilvēkam (mācoties tiešsaistē);

  • Iekšējo auditoru praktiskā apmācība – 350 EUR 1 cilvēkam (mācoties tiešsaistē);

  • ISO 27001:2013. Informācijas drošības vadība. Sistēmas ieviešana un uzturēšana. Risku novērtēšana un pārvaldība. Informācijas glabāšana mākonī – 380 EUR 1 cilvēkam (mācoties tiešsaistē);

  • ISO 14001:2015 Standarta prasību skaidrojums – 180 EUR 1 cilvēkam (mācoties tiešsaistē);

  • ISO 14001:2015 Iekšējais auditors – 300 EUR 1 cilvēkam (mācoties tiešsaistē).

Vairāk informācijas par projektu un dalību, rakstot uz itcluster@itbaltic.com


Informācija sagatavota projekta "Partnerībā organizētas IKT profesionāļu apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai” (Līgums Nr.1.2.2.1/19/A/005) ietvaros.


Comments


Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page