top of page

Projekts "Eksporta veicināšana starptautiskajām NVO" - INGOLielo starptautisko organizāciju, piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Sarkanā Krusta, Starptautiskais Valūtas fonds, Pasaules Bankas u.c., iepirkumu tirgus gadā sasniedz 20 miljardus ASV dolāru. Neraugoties uz šo milzīgo potenciālu, daudzi Centrālās Baltijas valstu uzņēmumi joprojām neapzinās pārdošanas un izaugsmes iespējas, ko sniedz šie tirgi.

Projekts "Eksporta veicināšana starptautiskajām NVO" (INGO) vēlas izmantot šo potenciālu un piedāvāt iespēju mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) uzzināt par šiem iepirkumiem un motivēt tos piedalīties publicētajos uzsaukumos. Projekta partneri sniegs noderīgu un aktuālu informāciju, veicinot tīklošanās pasākumus un nodrošinot uzņēmumiem saikni ar iepirkumu ekspertiem, treneriem un mentoriem. Projekta galvenajam mērķis - nodrošināt MVU ar nepieciešamajiem instrumentiem, lai tie varētu piedalīties un noslēgt līgumus ar starptautiskām nevalstiskām organizācijām.

Sasniedzamie rezultāti

Iesaistītie uzņēmumi iegūs nepieciešamās zināšanas, lai palielinātu iespējas piedalīties starptautiskajos iepirkumos un slēgt pakalpojuma līgumus ar starptautiskām NVO.

Uzņēmumi un iesaistītās organizācijas uzlabos savas zināšanas, lai efektīvi būtu informēti par iespējām, ko piedāvā globālie NVO tirgi.

INGO projekts ne tikai atbalsta tirgu attīstību, bet arī veicina Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu. Veicinot Centrālās Baltijas reģiona izcelsmes ilgtspējīgu inovāciju eksportu pasaulē, projekts aktīvi veicina globālo ilgtspējības mērķu sasniegšanu.

Kontaktinformācija:

Ira Raciņa, Projekta vadītāja: ira.racina@itbaltic.com, +371 29 414 155

Projekta informācija:

Ieviešanas periods: 01.04.2023 - 30.09.2026

Kopējais projekta budžets: 1 792 993 EUR

ERAF Interreg Centrālās Baltijas programmas ieguldījums: 1 461 953.72 EUR


Projekta partneri:

Vadošais partneris: Turku Science Park Ltd

Latvijas IT Klasteris

RISE Research Institute of Sweden

Tallinn Science Park Tehnopol Foundation

Tampere Region Economic Development Agency Business Tampere Oy

Projekts tiek ieviests Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros: https://centralbaltic.eu/project/ingos/

Comentários


Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page