top of page
Artboard 2-web_edited.jpg
Zināšanas vairo iespējas!

Paaugstini sava uzņēmuma konkurētspēju un darba ražīgumu – piesaki darbiniekus apmācībām un saņem līdz 70% līdzfinansējumu!

ERAF ATBALSTA INTENSITĀTES

  • Sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – 70% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

  • Vidējiem komersantiem – 60% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

  • Lielajiem komersantiem (kuri reģistrēti Latvijas Republikas teritorijā un kuru pēdējā pārskata gada peļņa, kas gūta Latvijas Republikā, pēc nodokļu samaksas 1,5% vai lielākā apmērā tiek novirzīta ilgtermiņa ieguldījumiem, pētniecībai un attīstībai) – 50% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

  • Lielajiem komersantiem (kuri reģistrēti Latvijas Republikas teritorijā un kuru pēdējā pārskata gada peļņa, kas gūta Latvijas Republikā, pēc nodokļu samaksas mazāk nekā 1,5% apmērā tiek novirzīta ilgtermiņa ieguldījumiem, pētniecībai un attīstībai) – 30% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

PIETEIKŠANĀS PROCESS

PIETEIKUMA DOKUMENTU SAGATAVOŠANA UN IESNIEGŠANA

DALĪBNIEKA SĀKOTNĒJAIS IZVĒRTĒJUMS

CFLA DALĪBNIEKA IZVĒRTĒJUMS UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA

SADARBĪBAS LĪGUMS

APMĀCĪBAS

Vairāk par projektu ŠEIT.

APMĀCĪBU SNIEDZĒJI

80d07a_cfdbdfeeb8d4445a9c254a265a34472e~mv2.png

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

bottom of page