top of page

Pieejams ES fondu finansējums praktiskas ievirzes pētījumiem

Zinātniskajām institūcijām un komersantiem praktiskas ievirzes pētījumu veikšanai pieejami gandrīz 16,9 miljoni eiro, no tiem 15,9 miljonus finansēs Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).


Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātās Eiropas Savienības (ES) fondu programmas ceturto atlases kārtu. Zinātniskās institūcijas un komersanti projektu iesniegumus var iesniegt CFLA no š.g. 13. jūnija līdz 12. augustam.


Ar ES fondu atbalstu tiks veikti pētījumi, kuru rezultātā tiks izstrādātas tehnoloģiju tiesības – patenti un citi nemateriālie aktīvi, intelektuālā īpašuma licences vai nodošanas līgumi, izstrādāti prototipi jauniem produktiem vai tehnoloģijām, radītas jaunas nekomercializējamas ārstniecības un diagnostikas metodes, oriģināli zinātniskie raksti vai sasniegti citi pētījuma specifikai atbilstoši rezultāti. Atbalstu praktiskas ievirzes pētījumu veikšanai varēs saņemt gan ar saimniecisko darbību saistītos, gan nesaistītos projektos.


Paredzēts, ka tiek atbalstīti pētniecības projekti, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas noteikto tautsaimniecības transformācijas virzienu un izaugsmes prioritāšu īstenošanā un šādu specializācijas jomu attīstībā: zināšanu ietilpīga bioekonomika, biomedicīna, medicīnas tehnoloģija, biofarmācija un biotehnoloģija, viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas, viedā enerģētika, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Viena projekta maksimālais publiskā finansējuma apmērs ir 500 000 eiro, bet minimālais publiskā finansējuma apmērs - 30 000 eiro.

Ceturtajā projektu iesniegumu atlases kārtā plānotais kopējais attiecināmais publiskais finansējums ir 16 852 968 eiro, ko veido ERAF finansējums 15 868 149 eiro apmērā un valsts budžeta finansējums - 984 819 eiro. Ar saimniecisko darbību nesaistītiem projektiem pieejamais publiskais finansējums ir 8 918 893 eiro, savukārt ar saimniecisko darbību saistītiem projektiem - 7 934 075 eiro no ERAF.


Informācija par visām CFLA izsludinātajām atlasēm pieejama CFLA mājaslapā.

Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page