top of page

LIAA SKV programmas jaunumi

LIAA informē, ka maksājuma pieprasījumi tiks pieņemti līdz 2019. gada 31. jūlijam, par darbībām, kas veiktas līdz 2019. gada 30. aprīlim (ieskaitot). Tādēļ aicinām plānot savus eksporta braucienus, lai saņemtu atbalstu SKV programmā.

Atbalstāmās darbības programmas ietvaros:

  • dalība starptautiskajās izstādēs ar individuālo stendu ārvalstīs un dalība konferencēs, semināros ārvalstīs ar stendu

  • ražotņu un produktu atbilstības novērtēšana

  • dalība LIAA organizētās tirdzniecības misijās ārvalstīs

  • dalība LIAA organizētās Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstī

  • dalība LIAA organizētajos nacionālajos stendos

Atgādinām, ka piedaloties ar individuālo stendu starptautiskajās izstādēs, konferencēs, semināros ārvalstīs, pasākumam nav jābūt reģistrētam publiskajās datu bāzēs, bet ne vairāk kā 5 pasākumos viena kalendārā gada laikā. Atbalsta intensitāte ir 50% dalības izmaksām, ceļa izdevumi nav attiecināmi.

Par SKV programmā attiecināmajām aktivitātēm, lūdzu, sazinaties ar Kristīni Zundi, kristine.zunde@itbaltic.com, 26415966

Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page