top of page

Iespēja piedalīties piedalīties Latvijas Republikas Ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Krievijas Fede


LIAA aicina piedalīties Latvijas uzņēmēju delegācijā Latvijas Republikas Ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Krievijas Federācijā Māra Riekstiņa kunga vizītē Pleskavā, Krievijas Federācijā, 2018. gada 24. - 26. oktobrī!

Darba programma Latvijas uzņēmējiem tiek veidota sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulātu Pleskavā un LIAA partnerinstitūcijām Pleskavas apgabalā – Pleskavas Tirdzniecības un rūpniecības palātu.

Vizītes ietvaros paredzēts biznesa seminārs par ekonomiskās sadarbības iespējām ar Pleskavas apgabalu un uzņēmēju divpusējās tikšanās, kā arī būs iespējas apmeklēt 4.Starptautisko zinātniski praktisko konferenci, ko organizē Pleskavas Valsts universitāte «КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНОВ. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ».

Ieguvumi piedaloties vizītē:

  • individuālas biznesa tikšanās ar Pleskavas apgabala uzņēmējiem;

  • biznesa kontakti seminārā, kontaktbiržā;

  • kontakti ar valsts institūciju un tirdzniecības veicināšanas organizāciju pārstāvjiem;

  • informācija par Pleskavas apgabala biznesa vidi un perspektīvākajiem sadarbības virzieniem;

  • kontakti ar Latvijas delegācijas dalībniekiem.

Lūgums interesentus dalībai Latvijas uzņēmēju delegācijā uz Pleskavu pieteikties un informēt par uzņēmuma individuālajām interesēm iespējami drīz, bet ne vēlāk kā līdz 2018. gada 15. septembrim, aizpildot dalībnieka pieteikuma anketu krievu valodā (pieteicēju un dalībnieku personas datu apstrādes drošības noteikumi pieejami šeit. Aizpildīto pieteikuma anketu, lūdzu sūtīt elektroniski uz e-pastu: valsts.vizites@liaa.gov.lv, kā arī oriģinālu nogādāt LIAA, Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442.

Vairāk informācijas par Pleskavas apgabalu, vizītes organizatoriskajiem jautājumiem, kā arī organizatoru kontakti atrodami šeit.

Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page