top of page

Izmaiņas Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas atbalsta programmā


Ministru Kabinets ir apstiprinājis noteikumu grozījumus SKV (Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas) atbalsta programmas turpināšanai mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Programmas ietvaros atkal varēsiet saņemt atbalstu eksporta braucieniem. Taču, kā jau bija paredzēts, ir izmaiņas un būtiski ierobežojumi. (Tā kā IT Klastera biedriem eksporta braucienu atbalsts ir nozīmīgs, tad apsveram iespēju citu projektu ietvaros atbalstīt savus biedrus – taču par to ziņosim pēc iespējas drīzāk.)

LIAA atbalsts pieejams šādās aktivitātēs:

  • dalība starptautiskajās izstādēs ar individuālo stendu ārvalstīs un dalība konferencēs, semināros ārvalstīs ar stendu (pasākumam nav jābūt reģistrētam publiskajās datu bāzēs kā tas bija iepriekš) – ne vairāk kā 5 pasākumos viena kalendārā gada laikā, 50% atbalsta intensitāte, max 15 000 EUR/pasākums;

  • dalība LIAA organizētās tirdzniecības misijās ārvalstīs, 50% atbalsta intensitāte;

  • dalība biedrības organizētās tirdzniecības misijās ārvalstīs - ne vairāk kā 2 tirdzniecības misijās viena kalendārā gada laikā, 25% atbalsta intensitāte, max 2000 EUR/misija;

  • dalība LIAA organizētās Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs, 50% atbalsta intensitāte;

  • ražotņu un produktu atbilstības novērtēšana, 50% atbalsta intensitāte;

  • dalība LIAA organizētajos nacionālajos stendos, 100% atbalsta intensitāte dalības izmaksām;

  • LIAA konsultāciju izmaksas, 100% atbalsta intensitāte.

Turpmāk netiks atbalstīti arī ceļa izdevumi dalībai ar stendu izstādēs, konferencēs un semināros, kā arī biedrību rīkotajās tirdzniecības misijās. Ceļa izdevumus attiecinās tikai LIAA rīkotajās tirdzniecības misijās.

Svarīgi, ka biedrību rīkotajās misijās, ja piedalīsies vairāki partneruzņēmumi vai saistītie uzņēmumi, tad atbalstu saņems tikai viens no tiem.

Par darbībām, kas veiktas no 2018.gada 1.maija līdz 19.augustam varēs iesniegt dokumentus līdz 2018.gada 20.novembrim sākot jau no 2018. gada 20. augusta.

Paredzams, ka finansējums būs pieejams par aktivitātēm, kas notiek laika periodā no 2018. gada 1. maija līdz 2019. gada 30. aprīlim.

Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page