top of page

Kvalitātes nodrošināšana un vadība

PROJEKTĀ PIEEJAMĀS KURSU TĒMAS:

  • ISO 9001:2015 Kvalitātes vadības sistēmas auditors/vadošais auditors (IRCA)

  • ISO 9001:2015 Kvalitātes vadības sistēmas iekšējais auditors

  • ISO 9001:2015 Kvalitātes vadības sistēmas vadītājs

  • ISO 9001:2015 Standarta prasību skaidrojums

  • Iekšējo auditoru praktiskā apmācība

  • ISO 27001:2013. Informācijas drošības vadība. Sistēmas ieviešana  un uzturēšana.  Risku novērtēšana un pārvaldība. Informācijas glabāšana mākonī

  • ISO 14001:2015 Standarta prasību skaidrojums

  • ISO 14001:2015 Iekšējais auditors

Kursu apraksti pieejami ŠEIT.

Vairāk par projektu ŠEIT.

bottom of page