top of page

Pieejami jauni kursi IKT apmācību projektā - Biznesa vadības joma

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) un Latvijas IT klastera kopīgi īstenotā Apmācību projekta ietvaros ir noslēgti jauni iepirkuma līgumi par apmācību sniegšanu Biznesa vadības jomā.


ERAF līdzfinansējums tagad ir pieejams šādiem kursiem:


SIA "Triviums apmācība"

  • Prezentēšanas prasmes klātienē un digitālajā vidē – 220 EUR 1 cilvēkam;

  • Efektīva klientu attiecību vadība – 180 EUR 1 cilvēkam;

  • Līderības prasmju attīstības programma – 420 EUR 1 cilvēkam;

  • Darba efektivitāte un produktivitāte – 180 EUR 1 cilvēkam;

  • Iekšējo treneru sagatavošanas programma – 450 EUR 1 cilvēkam.

SIA "Mercuri International"

  • Rezultatīvas pārrunas ar klientiem - 910 EUR 1 cilvēkam

  • Efektīva sadarbība augstāku rezultātu sasniegšanai - 700 EUR 1 cilvēkam

Vairāk informācijas par projektu un dalību, rakstot uz itcluster@itbaltic.com


Informācija sagatavota projekta "Partnerībā organizētas IKT profesionāļu apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai” (Līgums Nr.1.2.2.1/19/A/005) ietvaros.Comments


Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page