Pieejami jauni kursi IKT apmācību projektā - Biznesa vadības joma

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija LIKTA kopīgi ar Latvijas IT klasteri īstenotā Apmācību projekta ietvaros ir noslēguši iepirkuma līgumu ar SIA “Triviums apmācība” par apmācību sniegšanu Biznesa vadības jomā.


ERAF līdzfinansējums tagad ir pieejams šādiem kursiem:


  • Prezentēšanas prasmes klātienē un digitālajā vidē – 220 EUR 1 cilvēkam;

  • Efektīva klientu attiecību vadība – 180 EUR 1 cilvēkam;

  • Līderības prasmju attīstības programma – 420 EUR 1 cilvēkam;

  • Darba efektivitāte un produktivitāte – 180 EUR 1 cilvēkam;

  • Iekšējo treneru sagatavošanas programma – 450 EUR 1 cilvēkam.


Vairāk informācijas par projektu un dalību, rakstot uz itcluster@itbaltic.com


Informācija sagatavota projekta "Partnerībā organizētas IKT profesionāļu apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai” (Līgums Nr.1.2.2.1/19/A/005) ietvaros.