top of page

HR brokastis - IKT nozares atalgojuma pētījums 2022 / apmācību iespējas

Oktobra sākumā Latvijas IT klasteris sadarbībā ar LIKTA organizēja HR brokastis un pasākuma mērķis bija iepazīstināt IKT nozares pārstāvjus ar aktuālāko informāciju nozares darbaspēka atalgojumā, produktivitātes veicināšanā un jaunākajām tendencēm darba vietā. Pasākuma laikā tika prezentētas tendences no Figure Baltic Advisory (iepriekš Fontes) IKT nozares 2022. gada atalgojuma pētījuma, vairāki apmācību sniedzēji dalījās ar pieprasītākajām tēmām darbinieki prasmju attīstīšanā, kā arī apmeklētāji tika informēti par nodarbināto apmācību atbalsta projektu.


Prezentācijas laikā Figure Baltic Advisory valdes locekle Anta Praņēviča atzina, ka šī gada IKT nozares pētījumā iezīmējas satraucošas tendences dzimuma un vecuma jautājumos un, lai arī Covid-19 pandēmija šķietami daudz neietekmē IKT nozari, izmaiņas ir skārušas arī šo jomu.


Kā atklāj pētījuma dati, vidējais atalgojuma līmenis IKT nozarē ir audzis par 11% mēneša pamatalgas griezumā un par 13% gada kopējās algas apjomā. Kopējā darba tirgū kāpums attiecīgi ir 9 un 13%. IKT sektors atalgojuma ziņā joprojām saglabā savu pārākumu, salīdzinot datus ar kopējo darba tirgu. Pētījuma datos redzams, ka uz pēdējo trīs gadu fona visstraujāk IKT nozarē mēnešalga ir kāpusi 2021. gadā.


Vērtējot atalgojuma līmeni Baltijas valstīm, pētījuma datos redzams, ka gan Lietuvā, gan Igaunijā IKT sektorā algas ir lielākas.


Satraucoši pētījuma rezultāti iezīmējas atalgojuma analīzē starp nodarbināto dzimumiem. Ja pirms pandēmijas gados atalgojuma atšķirība bija salīdzinoši neliela, tikai nedaudz pārsniedzot 5%, tad šobrīd vīrieši IKT sektorā saņem par 11% lielāku algu nekā sievietes, veicot tos pašus darba pienākumus. Tas ir liels kāpums pāris gadu laikā, un ir atzīstams kā negatīva tendence darba tirgū dzimumu vienlīdzības ziņā. Tāpat arī pētījumā iezīmējas 40 gadi kā vecuma robeža, pēc kuras samazinās gan darbinieku atalgojuma līmenis, gan nodarbinātība.

Pētījuma ietvaros tika salīdzināti dati arī pasaules griezumā. Uz jautājumu – kas palīdz darbiniekiem augt - Eiropas valstīs kā svarīgākā pozīcija tiek atzīta – darbs, kas dod gandarījumu, nākamais svarīgākais aspekts ir novērtējums par savu ieguldījumu, kam seko iespēja savienot darbu ar privāto dzīvi.

Vēl viens no būtiskiem darbinieku izaugsmes aspektiem ir apmācības. Pētījuma rezultāti liecina, ka šajā gadā apmācības darbiniekiem nepiedāvā 5% no uzņēmumiem. Procentuāli šis varētu šķist kā neliels skaits, taču tas ir audzis, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Tāpat arī 10% no aptaujātajiem uzņēmumiem atzina, ka apmācību budžets ir samazinājies un tikai 45% tas ir palielinājies.


Lai klātesošos IKT nozares darbiniekus motivētu apmācīt savus darbiniekus un informētu par projekta “Partnerībā organizētas IKT profesionāļu apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai” atbalsta iespējām, aicinājām vairākus apmācību sniedzējus (TRIVIUMS, Komercizglītības Centrs un Biznesu apvienība “Konsuls”) stāstīt par aktualitātēm apmācību jomā un piedāvātajām iespējām projekta ietvaros. Kā 2022. gada pieprasītākās tēmas darbinieku prasmju uzlabošanā tika norādītas vadītāju prasmes, efektivitāte un sevis vadīšanas prasmes, kā piemēram, stresa, emociju un laika vadība, emocionālā inteliģence, pārmaiņu un komandu vadība, līderības prasmju attīstība, argumentācija, lēmumu pieņemšana.


Pēc pasākuma notika dalībnieku tīklošanās, daloties pieredzē ar aktuālajiem personālvadības jautājumiem, tai skaitā, par nepieciešamajām apmācībām darbinieku motivācijai, kā arī Latvijas IT klastera projektu vadītāji atbildēja uz neskaidrajiem jautājumiem par dalības nosacījumiem un esošajām apmācību kursu iespējām projektā.


Pasākums notika Projekta Nr.1.2.2.1/19/A/005 “Partnerībā organizētas IKT profesionāļu apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai” ietvaros.Comments


Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page