MVK dalība ITS World Congress Singapore 2019 Nordic paviljona Start-up corner

May 14, 2019

Latvijas IT klasteris ir saņēmis piedāvājumu no Ziemeļvalstu kolēģiem MVK piedalīties ITS World Congress Singapore 2019 Nordic paviljona Start-up corner, kas norisināsies no 21 - 25. oktobrim Singapūrā. Dalības maksa paviljonā 1 uzņēmumam ir 2000.00 EUR. Ar piedāvājumu iespējams iepazīties pielikumā. 

Izmaksas ir iespējams attiecināt Latvijas IT klastera projektā, saņemot de minimis atbalstu. Pieteikšanās stendam un informācija par projekta atbalstu - Kristīne Zunde, kristine.zunde@itbaltic.com, 26415966.

Share
Share
Please reload

IT nozares personālvadības brokastis

IT eksperti dodas uz dažādiem Latvijas uzņēmumiem

Latvijas IT klasteris paraksta sadarbības memorandu ar vadošajiem Eiropas Digitālajiem inovāciju centriem

1/1
Please reload