IZM aptauja interešu apzināšanai RIS3 jomās

September 20, 2018

 

 

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), lai sekmētu Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam (ZTAIP) un Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā (RIS3) izvirzīto mērķu sasniegšanu, ir uzsākusi vairākas aktivitātes Latvijas pētniecības un inovāciju kapacitātes paaugstināšanai.

 

Īstenotie pasākumi ietver:

· Latvijas interešu pārstāvniecību visās 14 Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020 programmkomitejās;

· RIS3 jomu ekosistēmu koordinēšanu, monitoringu un potenciālo sadarbību identificēšanu;

· aktuālās informācijas apmaiņas starp Latvijas pētniecības un inovāciju sistēmas dalībniekiem (zinātniskajām institūcijām, uzņēmumiem, valsts pārvaldes institūcijām, sabiedriskajām organizācijām) nodrošināšanu nacionālā un starptautiskā mērogā;

· Latvijas pētniecības interešu formulēšanu un pozīcijas gatavošanu jaunās Eiropas Savienības pētniecība un inovāciju programmas Horizon Europe 20121.-20127. gadam veidošanai.

 

Lai nodrošinātu efektīvu informācijas apmaiņu par aktualitātēm Apvārsnis 2020 un citās starptautiskajās pētniecības programmās, pētnieciskās sadarbības un finansējuma piesaistes iespējām, aicinām pieteikties savām profesionālajām interesēm atbilstošu jaunumu saņemšanai, aizpildot anketu saitē https://www.surveymonkey.com/r/ris3info. Vienlaikus IZM aicina anketā atzīmēt, ja vēlaties iesaistīties Latvijas nacionālo pētniecības interešu un pozīcijas formulēšanā.

Share
Share
Please reload

#teirdarbs - Projektu vadītājs/-a

PARAKSTA MEMORANDU PAR EIROPAS DIGITĀLĀS INOVĀCIJAS CENTRA IZVEIDI

Throwback: Start-Up and Cluster ecosystems in Baltics

1/1
Please reload