top of page

Projekts AUMENTA palīdz uzņēmumiem paplašināt robežas

Projekta AUMENA sauklis ir “expand your borders” jeb “paplašini savas robežas”. Lai atvieglotu uzņēmumiem robežu paplašināšnas procesu, kā arī palīdzētu labāk izprast katras projekta mērķa valsts (Maroka, Gruzija, Urugvaja) biznesa kultūru, projekta partneri rīko tiešsaistes pasākumus “Fact Finding Missions”. Šo pasākumu mērķis ir savest kopā Eiropas un mērķa valstu organizācijas un uzņēmumus, lai izpētītu kopīgas uzņēmējdarbības, sadarbības un inovāciju iespējas. Veidojot jaunas eksporta attiecības ir ļoti svarīgi iepazīties arī ar otras valsts biznesa kultūru, tās īpatnībām un piedāvātajām iespējām. Kā vienā no vebināriem atzina dalībnieks “Kultūra stratēģiju apēd pusdienās”. Tādēļ katrs no šiem pasākumiem tiek iesākts ar vispusīgu ieskatu katras valsts biznesa uzbūves modelī.


Šogad līdz šim ir aizvadītas sešas tiešsaistes vizītes, no kurām divas bija tikšanās ar Gruzijas pārstāvjiem, divas ar Marokas, viena ar Urugvajas, un viena ar Latīņamerikas pārstāvjiem, kuri pārstāvēja Urugvaju, Paragvaju, Argentīnu.


Maroka, pateicoties straujai moderno infrastruktūru un vērienīgu nozaru stratēģiju īstenošanai, ātrdarbīgas industrializācijas un zaļās enerģijas attīstībai, pēdējo 20 gadu laikā ir apliecinājusi sevi kā konkurētspējīgu valsti ne tikai Āfrikas ekonomikas arēnā, bet arī pasaules mērogā. Ar Marokas biznesa kultūras īpatnībām vebināros dalījās Mr. Adel Abbou Charradi (Business manager in the Athisa Group International) un Mr. Said Chafi (Head of the Support and Promotion Department at the CCIS TTA, Tetuán and Director of the Higher School of Commerce in Tetouan and Director of the Mediterranean Specialized Institute of Management). Mr. Said Chafi norādīja, ka Maroka piedāvā ļoti labus apstākļus investoriem gan vietējā, gan internacionālā mērogā, uzsverot, ka tieši Maroka visā reģionā ir vislabākā vide jaunām investīcijām, jo šīs valsts ekonomika tiek uzskatīta par viskonkurētspējīgāko. Stāstot par biznesa kultūras īpatnībām, Mr. Adel Abbou Charradi min laika izpratni. “Punktualitāte Marokā netiek uzskatīta par vērtību. Taču, ierasties laikā ir svarīgi, arī pat ja visbiežāk nāksies gaidīt tikšanās sākumu.”Gruzija ir atpazīstama ar savu viesmīlību teju visās nozarēs, arī uzņēmējdarbībā. Pēdējo gadu laikā, tās biznesa modelis arvien vairāk sāk līdzināties Eiropas modelim, līdz ar to veidot jaunas sadarbības kļūst ar vien vienkāršāk. Arī laika starpība ir tikai 2 – 3 stundas, jo Gruzija nepāriet uz vasaras laiku, kas vienkaršo ieplānot dažādas tikšanās.

Kā atzīst Gvantsa Meladze (Gateway & Partners) daudzas tikšanās Gruzijā aizrit neformālā gaisotnē, tas skaidrojams ar to, ka gruzīņiem ir ļoti svarīga savstarpējā cieņa un uzticība, veicot darījumus. “Augstāk tiek vērtētas klātienes tikšanās, nevis saziņa telefoniski vai e-pastos, tādēļ ir ieteicams, ka uzņēmumam ir pārstāvis vai partneris Tbilisī. Arī vietējie klienti uzticīgāk raugās uz uzņēmumiem, kuri ir reģistrēti Gruzijā,” stāsta Gvantsa Meladze.Latīņamerika jeb iespēju zeme, Eiropas uzņēmējiem kļūst arvien aizsniedzamāka. Vebināros pārstāvot Paragvaju tās pārstāvis Federico Sosa min vienkāršo nodokļu sistēmu valstī, kas salīdzinot ar citām Latīņamerikas valstīm ir viskonkurētspējīgākā. Paragvajas pārstāvis, Martin Ruiz (Union Industrial Paraguaya) stāstīja par biznesa iespējam, minot, cik svarīgi ir palīdzēt dažādām industrijām, jo “cik labi iet industrijai, tik labi iet pašai valstij.”

Urugvajas pārstāve Maria Ines Mailhos (CPA Ferrere) min 3 veiksmes faktorus, kas ļauj veiksmīgi ienākt šīs valsts tirgū:

1) Novērtēt Urugvaju kā potenciālu piekļuvi vēlāk arī visai Latiņamerikai;

2) Stabilu darba vidi nodrošina kombinācija – spēcīga institūcija un cieņpilna attieksme pret valsts politisko, sociālo un ekonomisko brīvību;

3) Svarīgu lomu biznesa attiecību veidošanā spēlē pats cilvēks un cilvēciskie faktori.Lai stiprinātu, kā arī veidotu jaunas attiecības starp Eiropas, Kaukāza valstu, Ziemeļāfrikas un Latīņamerikas valstu uzņēmumiem, projekta AUMENTA ietvaros tiek rīkots tiešsaistes tīklošanās pasākums AUMENTA GLOBAL MATCHMAKING, kas norisināsies 1. – 2. decembrī. Vairāk par pasākumu ŠEIT.
Comments


Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page