top of page

Digitālās transformācijas prakse

Latvijas IT klasteris sadarbībā ar Rīgas Biznesa skolu (RBS) aicina uzņēmumus, kas ir digitalizācijas sākuma posmā vai ar vēlmi digitalizēties, pieteikties iniciatīvā “Digitālās transformācijas prakse”, nodrošinot prakses vietas RBS studentiem 2021. gada vasarā. Pieteikšanās atvērta līdz 29. janvārim.


Iniciatīvai tiek meklēti ambiciozi, atvērti un digitalizēties griboši uzņēmumi, kuri ir gatavi nodrošināt studentiem 12 nedēļu garu prakses vietu no maija līdz augustam. Šajā laika posmā studenti strādās pie esošās digitālās situācijas novērtējuma un digitālās stratēģijas izveides, kas palīdzētu uzņēmumiem kļūt produktīvākiem un konkurētspējīgākiem. Šī ir lieliska iespēja iegūt padziļinātu analīzi un patestēt dažādus variantus, idejas un ieteikumus uzņēmuma attīstības procesos.


Latvijas IT klasteris kopā ar RBS skolas studentiem ir aizvadījuši vairākas veiksmīgas sadarbības. Kā atzīst Aiga Irmeja, Latvijas IT klastera izpilddirekore: “Mūsu, kā Eiropas digitālā inovācijas centra, viens no galvenajiem uzdevumiem ir veicināt vietējo uzņēmumu digitālo transformāciju un šī sadarbība ar studentiem ir lielisks veids, kā realizēt šo uzdevumu.”


Kā apgalvo Rīgas Biznesa skolas direktors Jānis Grēviņš: “Prakse ir ļoti būtisks augstākās izglītības satura un procesa elements. Šobrīd notiekošās uzņēmumu un organizāciju darbības izmaiņas pieprasa arī jaunu pieeju praksēm. Tāpēc, RBS sadarbojoties ar IT Klasteri un BITL programmas sponsoriem no finanšu nozares, izstrādā prakšu programmu, kas nodrošinās jēgpilnu pienesumu gan studentiem, gan uzņēmumiem.”


Pieteikšanās uzņēmumiem ir atvērta līdz š.g. 29. janvārim. Lai pieteiktos sazināties ar Latvijas IT klastera projektu vadītāju Inesi Mūrnieci inese.murniece@itbaltic.com.
Commentaires


Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page