top of page

Jaunie tehnoloģiju uzņēmumi saņems atbalstu konkurētspējas veicināšanai

Latvijas IT klasteris sadarbībā ar Igaunijas Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju asociāciju un Somijas koprades ekosistēmas organizāciju DIMECC uzsāk Interreg Centrālās Baltijas programmas projektu ESCALTECH. Projekta ietvaros Latvijas IT klastera biedri un citi tehnoloģiju uzņēmumi, kas nav vecāki par pieciem gadiem, varēs saņemt atbalstu savas konkurētspējas veicināšanai.


Projekta partneri 16. un 17. martā, Rīgā pulcējās atklāšanas pasākumā, kurā precizēja projekta galvenos uzdevumus un mērķus. Būtiskākais projekta ESCALTECH mērķis ir izstrādāt un īstenot atbalsta programmu, kura palīdzētu jaunajiem tehnoloģiju nozares uzņēmumiem paplašināt savu darbību. Programma ir vērsta uz tādiem tehnoloģiju sektora uzņēmumiem, kuri darbojas viedās ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, e-pārvaldes un viedās mobilitātes sfērās. Uzņēmumi, kas vēlēsies piedalīties projekta aktivitātēs, tiks piedāvātas apmācības un atbalsts dažādās uzņēmējdarbību veicinošās jomās, piemēram, tiks organizētas personāla vadības un citas vērtīgas apmācības, mentorings, tīklošanās, kontaktbiržas u.c. pasākumi.


Latvijas IT klastera izpilddirektore Aiga Irmeja: “Latvijas IT klasteris ESCALTECH projektā ir vadošie partneri un mēs priecājamies par iespēju atbalstīt savus biedrus un citus tehnoloģiju nozares uzņēmumus Centrālās Baltijas reģionā. Mēs, ikdienā sadarbojoties ar uzņēmējiem, zinām, cik liela loma jauno uzņēmumu izaugsmē ir konkurētspējai, tādēļ rūpēsimies, lai uzņēmumi saņem būtisku atbalstu prasmju un zināšanu pilnveidei un nosprausto mērķu sasniegšanai.”


Tiek sagaidīts, ka pēc dalības projektā uzņēmumi spēs paplašināt savu darbību, ražošanu vai pakalpojumu klāstu. Projekta ievaros tiks atbalstītas tādas aktivitātes, lai palīdzētu apgūt jaunus tirgus, iemaņu apgūšana produktu un pakalpojumu izstrādē, kā arī personāla apmācības.


Projekts ESCALCECH ilgs līdz 2026.gada februārim un tā ietvaros paredzēts iesaistīt vismaz 90 uzņēmumus Latvijā, Igaunijā un Somijā. Vairāk informācijas par uzņēmumu iespējām pie ESCALTECH projekta vadītājas Latvijā – Alises Plaudes (alise.plaude@itbaltic.com).
Comments


Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page