top of page

IKT nozares atalgojuma pētījums 2021

Latvijas IT klasteris un Fontes kopīgi 11.novembrī organizēja un aizvadīja IKT nozares atalgojuma pētījuma prezentāciju. Pasākuma mērķis ir iepazīstināt IKT nozares pārstāvjus ar aktuālāko informāciju nozares darbaspēka atalgojumā un produktivitātes veicināšanā darba vietā.


Kā prezentācijas laikā atzina Fontes pārstāve Lelde Kalniņa “IKT ir visinteresantākā nozare, kurai veikt šo pētījumu, jo 10 gadu griezumā, tieši šī nozare piedzīvojusi visvairāk izmaiņu, kā arī piedzīvojusi vistraujāko attīstību, salīdzinot ar vispārējo darba tirgu.”


Ņemot vērā, ka aizvadītais gads bijis atšķirīgs no iecerētā, jo ikvienu sfēru ieteikmēja Covid-19 pandēmija, neatkarīgi no tā, arī šajā gadā atalgojums, dažādu bonusu sistēmas, kā arī darba vietu skaits IKT nozarē ir palielinājies. Kā to atklāj dati, šis rādītājs ir līdzīgs arī kaimiņvalstīs - aizvadītā gada laikā IKT nozares vidējā gada alga ir augusi par 8,8%, savukārt Igaunijā par 7,8% un Lietuvā par 7,4%. Tomēr, Covid-19 izraisītās sekas atklājās uzņēmumu aptaujā, vaicājot par prognozēto atalgojuma pieaugumu, to salīdzinot ar faktisko! Ja līdz šim faktiskais vienmēr pārsniedzis prognozēto, tad aizvadītajā gadā faktiskais bija par 1.7% mazāks nekā prognozētais.


Prezentācijas laikā tiek apskatīts kādas ir atalgojuma atšķirības dažādās vecuma grupās un starp dzimumiem. Nemainīgi vīrieši vēl joprojām, kas ieņem līdzīgu amatu kā sievietes, šajās pozīcijās saņem līdz pat 6,5% lielāku atalgojumu. Apskatot vidējos rezultātus, sieviešu algas ir mazākas nekā vīriešu, taču šo var skaidrot ar faktu, ka vīrieši biežāk ieņem vadošos amatus. Aizvadītā gada laikā dzimumu attiecība IKT nozares darbinieku vidū iedalījās: 41% sievietes, 59% vīrieši. Izteikti lielākā daļa, 90% no darbiniekiem, ir vecumā no 25 līdz 59 gadiem.

Pozitīvs rezultāts atklāj, ka IKT nozares darbinieku vidū nav izteiktas motivācijas krīzes, kas vispārējā darba tirgū pārliecinoši personālvadības izaicinājumos ieņem pirmo vietu. IKT nozares lielākais personālvadības izaicinājums ir labāko darbinieku un talantu piesaistīšana.


Atšķirībā no citiem gadiem, šajā pētījumā bija apskatīts arī topošo IKT nozares speciālistu, RTU 1.kursa studentu viedoklis, aptaujājot viņus un noskaidrojot kādi faktori ir noteicošie, meklējot jaunu darba vietu. Pirmajā vietā ierindojās atbildes par atalgojumu, otrajā vietā darba vietas nākotnes perspektīvas un tiešie darba pienākumi, trešajā – atrašanās vieta, iespēja strādāt attālināti.


Aktualizējoties attālinātajam darbam, papildus atalgojumam, darba vietas meklē jaunus bonusus, jeb ko ielikt “labumu grozā” saviem darbiniekiem. Iepriekšējā gada laikā papildus jau ierastajiem bonusiem, kas ir veselības apdrošināšana, pilnveidošanās kursi, pabalsti un dāvanas, apmaksāts telefona rēķins un papildus brīvdienas, nākusi klāt iespēja – strādāt attālināti no ārzemēm.Šādas vadības konsultācijas ir noderīgs rīks, kas palīdz ātrāk un kvalitatīvāk sasniegt rezultātus organizācijas darba snieguma vadības prakses ieviešanā, labas korporatīvās pārvaldības prakses ieviešanā, atalgojumu sistēmas izstrādē.Pasākums notika Latvijas IT klastera projekta "Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana" ietvaros (projekta Nr. 3.2.1.1/16/A/004) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.
Kommentit


Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page