top of page

Latvijas uzņēmums “Exponential Technologies” iegūst BOWI finansējumu

Latvijā radītais uzņēmums “Exponential Technologies”, kas izstrādā mākslīgā intelekta risinājumus ir saņēmis starptautisku atzinību – atbalsta finansējumu 60 tūkstošu eiro apmērā Eiropas Savienības finansētajā projektā BOWI (Boosting Widening Digital Innovation Hubs) ietvaros. Exponential Technologies ir izstrādājis rīku, kas ar mākslīgā intelekta palīdzību sekmē ātrāku un efektīvāku pētniecības pārstāvju darbu biotehnoloģijas nozarē.


Uzņēmuma līdzdibinātāji no kreisās: Pavel Cacivkin, Matthias Kaiser un Ģirts Smelters


Uzņēmuma izstrādātais rīks padara advancētus risinājumus pieejamus inženieriem, biologiem un ķīmiķiem, apstrādājot un strukturējot lielu apjomu ar datiem. Tas, savukārt, atvieglo un paātrina pētniecības eksperimentu gaitu. Izmantojot mākslīgā intelekta spēku, tiek patērēti mazāk gan finansiālie, gan laika resursi, līdz ar to pētnieki, kas strādā laboratorijās, spēj ātrāk panākt vēlamos rezultātus. Viens no uzskatāmākajiem piemēriem risinājuma ieviešanā biotehnoloģijas nozarē ir darbības bioreaktoros, kuros tiek veicināti bioprocesi, kas ļauj izstrādāt vakcīnas, farmācijas produktus, mākslīgi radīto proteīnu avotus, ekoloģisku kosmētiku, lauksaimniecībā izmantojamus produktus un daudz kā cita. Ar Exponential Technologies radīto rīku iespējams sekot līdzi datiem un, balstoties uz tiem, radīt vispiemērotākos apstākļus šo lietu izstrādē. Šim rīkam ir potenciāls risināt arī limitēto resursu un materiālu izsīkšanas problēmu pasaulē, kas augot dzīves kvalitātei un pirktspējai, rada slodzi to pieejamībai.Mākslīgā intelekta risinājumi šobrīd atrodas sava veiksmes stāsta sākumposmā. Gluži kā laikā, kad parādījās pirmās automašīnas, ar tām varēja braukt tikai inženieri ar padziļinātām tehniskajām zināšanām. Vai laikā, kad internetā sērfot, prata tikai ļoti izglītoti IT speciālisti. Vienkāršojot lietotāja pieredzi, šīs abas lietas kļuvušas par neatņemamām teju ikviena cilvēka ikdienas sastāvdaļām. Tādu pašu scenāriju un rezultātu uzņēmuma pārstāvji paredz arī mākslīgā intelekta risinājumiem.

Kā uzsver uzņēmuma pārstāvis un līdzdibinātājs Ģirts Smelters “Svarīgi ir radīt rīku, kas sniedz vienkāršu un patīkamu lietotāju pieredzi. Šobrīd MI risinājumi nav pieejami nozarēs, kurās strādā cilvēki bez īpašām matemātikas un inženierzinātnes prasmēm, tādēļ Exponential Technologies misija ir padarīt pieejamus un relevantus MI risinājums un rīkus konkrētai cilvēku grupai, ar kuriem rastos veiksmīga mijiedarbība un šis risinājums spētu sniegt tūlītēju labumu lietai, ar ko pētnieki nodarbojas.”

Uzņēmums savu izstrādāto risinājumu biotehnloģijas nozarē jau ir testējis veiksmīgās sadarbībās ar Latvijas universitātēm.

“Vai jaunajam zinātniekam vienlaicīgi jābūt gan izcilam augstākajā matemātikā, programmēšanā, biologijā vai kvantu fizikā? Domāju, ka nē. Tāpēc, manuprāt, svarīgi ir novērtēt savas stiprās puses un meklēt iespējas sadarboties ar dažādu nozaru speciālistiem, lai pilnvērtīgi sasniegtu uzstādītos darba mērkus.” Tā par piedāvāto risināju izsakās Brigita Dalecka, RTU petniece un Zviedrijas Karaliskā Institūta doktorante. “Exponential Technologies komanda, piedāvājot ar mākslīgā intelekta palīdzību uzlabot mikroskopisko sēņu darbību bioreaktorā, ne tikai piedāvāja savu programmu, bet arī iedziļinājās problēmā, eksperimenta niansēs, tādejādi spējot atrast labākos risinājumus un iegūt precīzāko rezultātu.”


Brigita Dalecka, RTU petniece un Zviedrijas Karaliskā Institūta doktorante


Ar pozitīvu skatījumu nākotnē par risinājumu, realizējot kopīgu projektu sadarbībā ar Šveices biotehnoloģiju uzņēmumu, kura laikā izdevās optimizēt vakcīnkandidāta ražošanas un mērogošanas procesu, par Exponential Technologies izsakās LU MBI vadošais pētnieks Reinis Rutkis: “Izmantoto algoritmu piedāvātie risinājumi, kā jau tas ir sagaidāms, nereti ir kontraintuitīvi, taču projektu realizācijas gaitā šķiet sevi attaisno. Ņemot vērā paralēli noritošu programmatūras uzlabošanu ir pamats ticēt, ka tuvākajā nākotnē biotehnoloģijas nozarē būs par vienu spēcīgu optimizācijas programmnodrošinājumu vairāk.”

Fokusējoties uz eksportu, uzņēmums jau šobrīd strādā ar vairākām farmācijas un industriālajām kompānijām pasaulē.


Kārtējais apliecinājums šī risinājuma izcilībai un potenciālam ir uzņēmuma atzinības izpelnīšanās piedaloties Eiropas Savienības finansētajā projektā BOWI, kura ietvaros ieguvis atbalstu un finansējumu turpmākajiem attīstības soļiem. Šis ir otrais no četriem inovatīvajiem risinājumiem no Latvijas, kas saņēmis šo atbalstu. Jau pirms tam rakstīts par uzņēmuma WinGo iztrādāto iekārtu, kas ar MI palīdzību spēj šķirot atkritumus.


Projekts “BOWI” tiek īstenots saistībā ar Eiropas Komisijas (EK) pētniecības un inovācijas programmu “Apvārsnis 2020”. Tā mērķis ir veicināt digitālo inovāciju ieviešanu dažādos reģionos, visā Eiropā un sekmēt sadarbību starp digitālās inovācijas centriem.

Comments


Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page