top of page

Atskats uz meistarklasi "Vērtības celšana savam produktam"

Septembra izskaņā Rīgā viesojās Baltijā labākais un pasaules līmenī labi atpazīstamais pičošanas treneris no Igaunijas Gleb Maltsev, lai pasniegtu meistarklasei "Vērtības celšana savam produktam" ("Mindset for Building Powerful Value Proposition"). Eksporta meistarklases mērķis bija iegūt vērtīgas atziņas par to kā celt sava produkta vērtību, iegūt skaidrību un vienprātību par sava uzņēmuma vajadzībām, motivāciju, uzvedību. Visi šie faktori spēlē nozīmīgu lomu uzņēmuma vērtības palielināšanā.


Meistarklases laikā treneris klātesošajiem, veicot dažādus praktiskus uzdevumus, pavēra iespēju uz savu biznesu paraudzīties no klienta skatu punkta – atklājot cik svarīgi ir spēt mainīt domāšanas veidu, lai vislabāk izprastu – kas ir mans īstais klients vai lietotājs un kādas ir viņa nepieciešamības.


Dienas atziņa “Ir jādomā tāli un grandiozi plāni, taču vienmēr ir jāsāk ar mazumiņu un pamazām jāvirzās uz lielo lietu realizēšanu”, tā ir atslēga uz plāna izdošanos!


Kā atzīst meistarklases dalībnieks Kārlis Nīlanders, uzņēmuma dots.365 komercdirektors, “Šādu pasākumu apmeklēšanu izvērtēju pēc trenera, kas to vadīs. Gleb Maltsev - cilvēks ar plašāku redzesloku, kas pārzina gan teorijā, gan praksē globālo un lokālo tehnoloģiju un ne tikai uzņēmumu attīstīšanu. Neskatoties uz to, ka pasākuma laikā liels fokuss tika pievērsts tieši globāliem un mērogojamiem produktiem, kas ne visiem uzņēmumiem ir relevanti, tomēr treneris spēja uzmanību pievērst visiem dalībniekiem un viņu produktiem. Pareizais cilvēks spēj ne tikai iesaistīt visus sanākušos, kas ir tipiska problēma līdzīgās meistarklasēs, bet arī neuzspiesti, tomēr nemitīgi turpināt komunikāciju ar visiem dalībniekiem, atspēlējot uz viņu teikto, pat ja tas tiek pateiks tikai tāpēc, lai kaut ko pateiktu.”

Šī jau ir otrā eksporta meistarklase, kuru vada Gleb Maltsev. Iepriekš 23. martā tika aizvadīta meistarklase par prezentēšanas mākslu, kurā uzņēmumiem bija iespēja mācīties kā īsā un saprotamā veidā prezentēt savas idejas. Meistarklases laikā ikviens radīja sava produkta piču, lai pēc tam iegūtu profesionāļa komentārus un tālāk jau savu perfekto piču spētu pielietot dzīvē.


Gleb Maltsev ir treneris ar vairāk kā 10 gadu pieredzi nozarē. Gleb ir vadījis apmācības tādos pasākumos kā Mobile World Congress, Smart City Expo, Electronica, Startup founders pitching for capital at Slush, Latitude59, TechChill un LOGIN.Pasākums notika projekta “Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana” ietvaros (projekta Nr.3.2.1.1./16/A/004).


Comentarios


Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page