top of page

24. martā tiešsaistes pasākumi "Digitālās prasmes uzņēmējiem"

Digitālās nedēļas ietvaros, 24. martā, Latvijas IT klasteris sadarbībā ar LIKTA un TET organizē tiešsaistes pasākumus par tēmu "Digitālās prasmes uzņēmējiem".


Latvijas tautsaimniecības dzinējspēks ir uz izaugsmi vērsta uzņēmējdarbība, kuru ceļ un attīsta mūsu uzņēmēji. Šīs dienas programma ir veltīta Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem – kā celt prasmes un rīkoties atbilstoši šodienas tirgus prasībām, kā pieņemt jauno, digitālo un būt atvērtiem izmaiņām. Digitālā transformācija uzņēmumā sākās ar domas maiņu vadības līmenī.

Tiešsaistes pasākumu laikā runāsim par digitalizācijas un digitālo prasmju nozīmi uzņēmējdarbībā, konkurētspējīgu darbinieku, tiks pārspriesti uzņēmumu izaicinājumi un atrādīti labās prakses piemēri. Tāpat noskaidrosim, kas ir uzņēmēja “Pamata komplekts”, lai uzlabotu tā digitālās prasmes.

Digitālā transformācija ir kā labs Šveices pulksteņa mehānisms – visi zobrati darbojas precīzā sistēmā un procesi ir nepārtraukti.

Programma tiks publicēta drīzumā!

No 2021. gada 22. līdz 26. martam online vidē norisināsies Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) organizētā Eiropas Digitālā nedēļa Latvijā.


Pasākums notiek projekta “Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana” ietvaros (projekta Nr.3.2.1.1./16/A/004).


Dalība "Digitālā nedēļa" pasākumos tiek īstenota Eiropas Savienības Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekta INNOCAPE ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu.


Comments


Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page