top of page

Latvijas un Azerbaidžānas sadarbība IT jomā

Š.g. jūnija vidū notika video saruna starp satiksmes ministru T.Linkaiti un Azerbaidžānas ekoloģijas un dabas resursu ministru M.Babajevu.


Sarunas laikā abi ministri apsprieda turpmākās divpusējās sadarbības soļus, gatavojoties Starpvaldību komisijas ekonomiskās, zinātniskās, tehniskās un kultūras sadarbības jautājumos (SVK) 8. sēdei, kuras norise tiek plānota š.g. rudenī Rīgā.


Abu ministru sarunas laikā, Azerbaidžānas puse informēja par lielo ieinteresētību attīstīt sadarbību ar Latviju informācijas tehnoloģiju (IT) jomā. Tāpat Azerbaidžānas ministrs savas plānotās vizītes Latvijā SVK ietvaros labprāt apmeklētu Latvijas IT nozares uzņēmumus, kuriem ir konkrēta interese vai vēlme sadarboties ar Azerbaidžānu vai no kuriem Azerbaidžānas puse varētu smelties labās prakses pieredzi.


Līdz ar to Ekonomikas ministrija kā SVK sekretariāts šobrīd apzina/gatavo augstākminēto informāciju, lai jau nākamajā video sarunā ministri varētu konkrētāk apspriest sadarbības iespējas IT jomā.


Būsim Jums pateicīgi, ja līdz š.g. 6. jūlijam nosūtīsiet informāciju par Jūsu nozares iespējamajām konkrētām interesēm un piedāvājumiem sadarbībai ar Azerbaidžānu IT jomā, kā arī priekšlikumus par iespējamajiem uzņēmumiem, kurus būtu lietderīgi Azerbaidžānas ministram apmeklēt.


Informāciju lūgums sūtīt uz ulla.ozollapa@itbaltic.com.


Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page