top of page

Vidzemes inovāciju nedēļa

Vidzemes plānošanas reģions aicina sadarboties Vidzemes inovāciju nedēļā (VIN2020), kas notiks no 2020.gada 24.-28.februārim ar mērķi stiprināt vidzemnieku inovācijas garu, veidojot radošu un spēcīgu vidi jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, sadarbībai un ideju apmaiņai starp izglītības un pētniecības sektoru, uzņēmējiem un zinātniekiem, nozaru līderiem un sabiedrību, ideju radītājiem un finansētājiem.


Inovāciju nedēļa norisināsies jau otro gadu. Līdzīgi kā pagājušajā gadā tā plānota kā VPR un citu ieinteresēto sadarbības partneru organizētu pasākumu virkne dažādās Vidzemes reģiona vietās. VPR nodrošinās visu pasākumu publicitāti atbilstoši to mērķauditorijai un aicinās iesaistīties dažādas sabiedrības grupas, t.sk. jauniešus, uzņēmējus, valsts un pašvaldību iestādes, finanšu institūcijas, biznesa atbalsta organizācijas.


Nedēļas ietvaros jau šobrīd tiek plānots iekļaut gan kontaktu apmaiņas pasākumus, gan apmācības, gan lekcijas un seminārus, iedvesmas stāstu sesijas, u.c. dažāda mēroga aktivitātes par procesu un produktu inovāciju, kā arī ar to saistītām tēmām.


Tāpat kā pagājušajā gadā VIN2020 ietvaros Vidzemes plānošanas reģions organizēs konferenci, kas norisināsies 2020. gada 27. februārī Cēsīs, un tās ietvaros aicinās uzņēmējus izmantot bezmaksas konsultācijas.


Labprāt iekļausim VIN2020 ietvaros Jūsu pārstāvētās organizācijas rīkotus pasākumus un aktivitātes, sadarbībā nodrošinot plašāku publicitāti un iesaistot lielāku sabiedrības daļu. Tādēļ aicinām līdz 20. janvārim pieteikt pasākumus saistībā ar iepriekš minēto tematiku, aizpildot pieteikuma anketu.Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page