top of page

Parkapolis un Scratch Conference Europe 2019 apmeklējumam 70% atbalsts

Aicinām klastera biedrus doties tirdzniecības misijās Klasteru programmas ietvaros, aktuālie braucieni, kuros aicinām Jūs pieteikties:

Galvenie klasteru programmas nosacījumi biedriem:

Dalībnieki: vismaz 2 nesaistīti MVK, no katra uzņēmuma līdz 3 darbiniekiem

Attiecināmās izmaksas: ekonomiskās klases aviobiļetes un viesnīcu izdevumi (ievērojot MK noteikumu Nr. 969 limitus), ieejas kartes (tiek attiecinātas individuāli, novērtējot katru pasākumu)

Atbalsta intensitāte: 70% no attiecināmajām izmaksām

Atbalsta veids: de minimis atbalsts (Klasteris sedz visas izmaksas, uzņēmumam piestādot līdzfinansējuma rēķinu)

Tirdzniecības misiju skaits: ne vairāk kā 2 pasākumi kalendārā gadā vienam MVK

Detalizētākai informācijai par atbalsta saņemšanas nosacījumiem, kā arī praktiskām lietām, lūdzu, sazināties ar projektu vadītāju Kristīni Zundi, epasts: kristine.zunde@itbaltic.com, tālr. 26415966.

Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page