top of page

Par īslaicīgo praksi uzņēmumā

RTU Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments no 08.07.-26.08.2019 organizē vasaras skolu IT studentiem no Francijas (EPITA augstskolas).

RTU franču partneri vēlas, lai vasaras skolas laikā studentiem būtu iespēja iepazīties arī ar kompānijām (gan IT, gan cita profila uzņēmumiem). Precīzāk, pēc vasaras skolas ieceres studentiem tiek dota iespēja “padarboties” kompānijā un varbūt pat prezentēt kādu risinājumu vai uzlabojumu. Uzņēmumiem, savukārt, ir iespēja uzdot studentiem pienākumus pēc saviem ieskatiem (bet vēlams, lai tie būtu saistīti ar IT risinājumiem). Datumi, kas ir atvēlēti praksei ir 17.07-25.07.2019.

Tiek meklēti IT nozares uzņēmumi, kuri būtu gatavi piedalīties šāda veida vasaras skolā un uzņemt pie sevis īslaicīgā praksē 5-6 studentus no Francijas.

Uzņēmumam būs iespēja salīdzināt franču studentu zināšanas ar vietējo studentu prasmēm. Kā arī pagājušā gada piemērs parāda, ka 10 studenti rudenī atgriezās Latvijā uz apmaiņas studijām - pastāv iespēja iegūt ilgtermiņa praktikantu arī nākotnē. Gandrīz visi vasaras skolas studenti savā mītnes zemē paralēli studijām arī strādā (spriežot pēc atsūtītajiem CV, darba vietas galvenokārt ir IT uzņēmumi), tādēļ pastāv iespēja iepazīties ar franču redzējumu dažādu jautājumu risināšanā.

Piemēram: viena no kompānijām, kas izvēlējās uzņemt studentus, plāno tos nodarbināt kā “baltos hakerus”, proti - liks tiem uzlauzt savu produktu.

Pieejamo studentu prasmes:

Kontakti vairāk informācijai:

Artūrs Lūsis (arturs.lusis@rtu.lv)

Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page