top of page

Aicinājums sniegt informāciju par interesi piedalīties iepirkumā un iespējamo līgumcenu

Atbilstoši Eiropas sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 9.2.3.0/15/I/001 “Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros” mērķiem, tiek plānota jauna informāciju tehnoloģiju risinājuma izstrāde un ieviešana.

Informācijas tehnoloģiju risinājums paredzēts kā atbalsta rīks ārstniecības personām un tā galvenās funkcijas būtu:

1. Nodrošināt īpaši izstrādātu klīnisko algoritmu un klīnisko ceļu uzkrāšanu un “dzīves cikla” pārvaldību;

2. Nodrošināt Klīnisko vadlīniju datu bāzē iepriekš uzkrāto dokumentu pārņemšanu un “dzīves cikla” pārvaldību;

3. Nodrošināt vienkāršu sistēmas integrāciju ar ārstniecības pakalpojumu sniedzēju un e-veselības informācijas sistēmām (Izmaiņas e-veselības portālā nav šī iepirkuma priekšmets);

4. Nodrošināt identificētiem sistēmas lietotājiem (veselības aprūpes nozares profesionāļiem) iespēju komentēt dokumentu saturu;

5. Nodrošināt iespēju informācijas sistēmā veikt manuālu un automatizētu (lietojot API) citu dokumentu veidu (piemēram: medikamentu apraksti, žurnālu raksti un tml.) ielādi un publicēšanu.

Pielikumā atrodama plašāka informācija par būtiskāko plānotajā informācijas tehnoloģiju risinājumā.

Lai pirms iepirkuma uzsākšanas noskaidrotu paredzamo līgumcenu atbilstošās procedūras izvēlei, aicinām sniegt informāciju par interesi un iespējām piedalīties iepirkumā, kā arī sniegt informāciju par iespējamo līgumcenu.

Informāciju, lūdzu, nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi Inga.Rubana@vmnvd.gov.lv līdz š.g. 29.maijam.

Iesniegtā informācija būs pieejama vienīgi projekta īstenošanā iesaistītiem darbiniekiem, tā nav saistoša iepirkuma piedāvājuma sagatavošanai, neuzliek nekādus pienākumus vai saistības ieinteresētajam piegādātājam, un tā tiks izmantota vienīgi iepirkuma paredzamās līgumcenas noteikšanai.

Ja nepieciešama papildus informācija, lūdzu, sazinieties ar Nacionālā veselības dienesta Projektu ieviešanas nodaļas projekta vadītāju Ingu Rubanu, tālrunis – 67045025, e-pasts: Inga.Rubana@vmnvd.gov.lv

Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page