top of page

Aicinājums iesaistīties Digitālās nedēļas 2019 aktivitātēs

Jau desmito gadu LIKTA sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju organizē Digitālo nedēļu Latvijā (iepriekš E-prasmju nedēļa).

Tā Latvijā tiek organizētas Eiropas kampaņas ALL DIGITAL Week ietvaros, nedēļas koordinatori ir LIKTA un VARAM, 2019. gada Digitālās nedēļas galvenie partneri: LVRTC, Microsoft Latvia un KISC.

Digitālās nedēļas mērķis ir pievērst uzmanību IKT prasmju nozīmei nodarbinātības un konkurētspējas jomā, IKT karjeras izvēlē, Eiropas līmeņa IKT prasmju ietvaru ieviešanā un sertificēšanā, kā arī digitālo tehnoloģiju izmantošanā. Vienlaikus būtiska nozīme tiks pievērsta drošības jautājumiem.

Digitālā nedēļā 2019 ietvertas šādas galvenās tēmas:

 • Sabiedrības, valsts un uzņēmumu digitālā transformācija (pārveide);

 • Digitālā identitāte;

 • Iedzīvotāju digitālās prasmes un digitālie pakalpojumi;

 • Digitālās prasmes nākotnes digitālajam darbam;

 • Digitālās prasmes IKT profesionāliem;

 • Drošība un pārliecība lietot digitālās tehnoloģijas;

 • Kritiskā domāšana un mediju pratība.

Digitālās nedēļas laikā tiks organizēti gan centrālie pasākumi un diskusijas, kam varēs sekot līdz interneta tiešraidēs, gan pasākumi, kas notiks visos Latvijas reģionos: skolās un bibliotēkās, nevalstiskajās organizācijās, pašvaldībās un uzņēmumos. Būs iespējams pārbaudīt savas digitālās prasmes pašnovērtējuma testos.

Digitālās nedēļas 2019 laikā plānojam šādas tematiskās dienas :

 • Pirmdiena, 25. marts Atklāšana “Viedā Latvija – sabiedrības, valsts un uzņēmumu digitālā transformācija”

 • Otrdiena, 26. marts “Dari Digitāli“

 • Trešdiena, 27. marts “IKT Profesionāļu diena”

 • Ceturtdiena, 28. marts “E-identitātes diena” un “Kibernakts 2019“

 • Piektdiena, 29. marts “Digitālās prasmes nākotnes digitālajam darbam”

Katru gadu arī LIKTA biedrorganizācijas ir aktīvi iesaistījušas Digitālās nedēļas pasākumos.

Aicinām tos LIKTA biedrus, kas vēlas kļūt par Digitālās nedēļas 2019 partneriem, pieteikt savas tēmas, izmantojot Demonstrāciju partneru pieteikuma formu!

Savukārt, ja esat jau paredzējuši konkrētus pasākumus, varat tos pieteikt izmantojot Pasākumu pieteikuma formu !

Vairāk informācijas par “Digitālo nedēļu 2019” skatiet tīmekļa vietnē http://eprasmes.lv/

Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page