top of page

Aicinājums iesaistīties eksporta meistarklašu izveidē

Aicinām iesaistīties Eksporta meistarklašu izvedē!

Eksporta meistarklases paredzētas kā pilnas vai pus-dienas intensīvas praktiskas mācības pārdošanas, mārketinga, produktu vai izstrādes vadītājiem augsti kvalificētu ekspertu vadībā latviešu vai angļu valodā. Meistarklases plānots rīkot vidēji reizi mēnesī. Ņemot vērā tematisko uzsvaru uz eksportu, īpaši būs aicināti ārvalstu eksperti ar pieredzi starptautiskos tirgos un zināšanām par tehnoloģiju nozari, kuri spētu sniegt praktiskus un vērtīgus komentārus, tūlītēji izmantojamas zināšanas un prasmes, atbildes un praktiskus ieteikumus uzņēmumiem viņu konkrētajās situācijās.

Pateicoties projektu finansējumam, plānots, ka Klastera biedriem šie pasākumi būs ar simbolisku līdzmaksājumu.

Iespējamās tēmas: jaunu produktu un pakalpojumu attīstība eksportam, potenciālo eksporta tirgu ātrais novērtējums, story-telling ārvalstu klientiem, mūsdienu lietišķā elektroniskā sarakste/etiķete, biznesa kultūras atšķirības, finanšu instrumenti, dokumenti un juridiskie aspekti starptautiskajā tirdzniecībā u.c.

Visiem, kuriem ir iespēja un interese iesaistīties “darba grupā”, kuras uzdevums būs ieteikt vai izvēlēties lektorus/tēmas un izveidot pasākuma formātu, lūgums sazināties ar Aigu Irmeju (aiga.irmeja@itbaltic.com).

Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page