top of page

Vislabāk apmaksātie darbinieki Latvijā strādā IT nozarē

Latvijas IT klasteris sadarbībā ar Fontes, rudens sezonai iesākoties, ir veicis un plašākai sabiedrībai prezentējis informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozares atalgojuma un produktivitātes pētījumu, kurš apliecina, ka vislabāk apmaksātie darbinieki Latvijā strādā informācijas tehnoloģiju (IT) un finansu sektorā.

Kā liecina 2018. gada Fontes IKT nozares atalgojuma pētījuma rezultāti, vairumam IT amatu tirgus indekss ir ievērojami augstāks nekā citiem amatiem darba tirgū, un, neskatoties uz to, atalgojums aizvien turpina palielināties. Pētījuma rezultāti liecina, ka kopējais atalgojums IT nozarē šogad ir pieaudzis par 7,9%, kas iet roku rokā arī ar darba produktivitātes paaugstināšanos. Būtiski, ka IT nozares pakalpojumu eksports pieaug ļoti strauji, un visas prognozes liecina, ka šī tendence nākamajos gados būs arvien izteiktāka - IT nozares devums Latvijas eksportā turpinās palielināties.

Latvijas IT klastera izpilddirektore Aiga Irmeja norāda: “Arvien biežāk no nozares uzņēmumiem dzirdam, ka Latvijā trūkst profesionāla darbaspēka. Tas ir viens no būtiskākajiem izaicinājumiem uzņēmumu vadībai, tādēļ vēlējāmies padziļināti izpētīt IKT nozares atalgojuma un produktivitātes rādītājus.”

Pētījums apstiprina, ka ekonomikas izaugsmei uzņemot tempus, organizācijas arvien asāk izjūt darbaspēka trūkumu. Uzņēmumi ne tikai izmanto ierastus šīs problēmas risinājumus (darbinieku apmācība un pārkvalificēšana, sadarbība ar izglītības iestādēm, studentu pieņemšana praksē, ārzemju darbinieku piesaistīšana u.c.), bet daudz lielāks organizāciju īpatsvars šogad ir pārskatījis un mainījis biznesa modeli, iekšējus procesus un/vai izmantotās tehnoloģijas, kā arī ir ieviesuši jaunus amatus.

Vēl viens no būtiskiem aspektiem IT jomā pasaules kontekstā, ir vienlīdzīgs atalgojums abiem dzimumiem. Latvijas IT klasteris ir gandarīts, ka Latvijā - IT nozarē, salīdzinoši ar citām pasaules valstīm, atalgojuma atšķirība starp sievietēm un vīriešiem, kuri strādā līdzīgās pozīcijās ir neliela – vīrieši saņem vidēji 5% vairāk, nekā sievietes.

IKT nozares produktivitātes un darbaspēka atalgojuma pētījums 2018. gadā veikts projekta “Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana" ietvaros (projekta Nr. 3.2.1.1/16/A/004) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.

Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page