top of page

Izmaiņas LIAA eksporta braucienu atbalsta programmā (SKV)

Ziņojam, ka Ministru Kabinets ir apstiprinājis MK noteikumu grozījumus SKV atbalsta programmas turpināšanai un tās ietvaros atkal varēsiet saņemt atbalstu eksporta braucieniem. Taču ir dažas būtiskas izmaiņas un ierobežojumi atbalsta saņemšanai.

Atbalsts pieejams šādās aktivitātēs:

* dalība starptautiskajās izstādēs ar individuālo stendu ārvalstīs un dalība konferencēs, semināros ārvalstīs ar stendu (pasākumam nav jābūt reģistrētam publiskajās datu bāzēs kā tas bija iepriekš) – ne vairāk kā 5 pasākumos viena kalendārā gada laikā, 50% atbalsta intensitāte, max 15 000 EUR/pasākums

* dalība LIAA organizētās tirdzniecības misijās ārvalstīs, 50% atbalsta intensitāte

* dalība biedrības organizētās tirdzniecības misijās ārvalstīs - ne vairāk kā 2 tirdzniecības misijās viena kalendārā gada laikā, 25% atbalsta intensitāte, max 2000 EUR/misija.

* dalība LIAA organizētās Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs, 50% atbalsta intensitāte

* ražotņu un produktu atbilstības novērtēšana, 50% atbalsta intensitāte

* dalība LIAA organizētajos nacionālajos stendos, 100% atbalsta intensitāte dalības izmaksām

* LIAA konsultāciju izmaksas, 100% atbalsta intensitāte

Turpmāk netiks atbalstīti arī ceļa izdevumi dalībai ar stendu izstādēs, konferencēs un semināros, kā arī biedrību rīkotajās tirdzniecības misijās. Ceļa izdevumus attiecinās tikai LIAA rīkotajās tirdzniecības misijās.

Svarīgi, ka biedrību rīkotajās misijās, ja piedalīsies vairāki partneruzņēmumi vai saistītie uzņēmumi, tad atbalstu saņems tikai viens no tiem.

Par darbībām, kas veiktas no 2018.gada 1.maija līdz 19.augustam varēs iesniegt dokumentus līdz 2018.gada 20.novembrim sākot jau no 2018. gada 20. augusta.

Paredzams, ka finansējums būs pieejams par aktivitātēm, kas notiek laika periodā no 2018. gada 1. maija līdz 2019. gada 30. aprīlim.

Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazināties ar Latvijas IT klastera projektu vadītāju Kristīni Zundi, kristine.zunde@itbaltic.com, 26415966.

Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page