top of page

Latvijas klasteru un asociāciju DIGI MeetUp

Šī gada 29.maijā Latvijas IT klasteris un Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija aicināja Latvijas asociācijas, klasterus un kompetenču centrus uz tikšanos par digitāliem risinājumiem, tādejādi iezīmējot Latvijas uzņēmējdarbības pāreju “digitalizācijas zīmē”.

Pasākums tika atklāts ar tehnoloģiju eksperta Alda Ērgļa prezentāciju, kurā tika ieskicētas šī brīža digitālās aktualitātes un nākotnes izaicinājumi uzņēmumu attīstībai, ieviešot digitālos risinājumus uzņēmējdarbībā.

Lai dalītos digitālās transformācijas pieredzē un iedvesmotu uzņēmumus uzdrīkstēties, uzstāties pasākumā tika aicināti uzņēmumi Tilde, Lux Technologies, Flex.bi, Burti un Squalio Cloud Consulting.

Pasākuma ietvaros tika noslēgta Ekonomikas ministrijas īstenotā Interreg Europe projekta CLUSTERS3 aktīvā fāze – pasākuma dalībniekiem tika ziņots par sasniegtajiem rezultātiem un turpmāko rīcības plānu Latvijas klasteru politikas attīstībai. Ekonomikas ministrijas pārstāvji informēja par kompetences centru atbalsta programmas nākamo kārtu, kuras mērķis ir stiprināt Latvijas inovāciju tīklu kapacitāti un veicināt savstarpējo sadarbību.

Pasākums organizēts Latvijas IT klastera projekta “Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana" ietvaros (projekta Nr. 3.2.1.1/16/A/004) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.

Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page