top of page

Latvijas IT klastera uzņēmumi uzsāk aktīvu diskusiju par industriju digitalizāciju un eksporta tēla

Maijā un jūnijā Latvijas IT klastera uzņēmumi uzsākuši darboties vairākās klastera iekšējās darba grupās, lai kopīgi meklētu labākos risinājumus dažādu nozaru digitalizācijai un augstas pievienotās vērtības Latvijā radītu IT produktu eksporta veicināšanai. Darba grupās pārrunāta gan esošā situācija nozarē un labākie nozares veiksmes stāsti, gan identificētas problēmas un turpmākie veicamie soļi, lai stiprinātu uzņēmumu sadarbību gan nozares iekšienē, gan pilnveidojot sadarbību ar citām nozarēm un publisko sektoru. Šovasar jāveic vēl vairāki mājas darbi, lai rudenī varētu ar pilnu sparu ķerties pie darba grupās radīto ideju īstenošanas, īstenojot uzņēmumu kapacitāti jaunu eksporta tirgu apgūšanā.

Latvijas IT klasteris ir vieta, kur Latvijas IT nozares uzņēmumi var satikties, mācīties viens no otra pieredzes un pieredzējušiem profesionāļiem, kā arī sadarboties kopīgu mērķu sasniegšanā un jaunu produktu attīstīšanā.

Ja vēlaties dot savu ieguldījumu informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas stiprināšanā un kļūt par daļu no mūsu aktīvās kopienas, rakstiet uz itcluster@itbaltic.com un parunāsim!

Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page