Informācija biedriem: Pieejamie granti

Grants inovatīvu tehnoloģiju ieviešanai MVU


Horizon projekta DIH world ietvaros ir izsludināts digitalizācijas grantu konkurss mazajiem un vidējiem uzņēmumiem jaunu, inovatīvu tehnoloģiju ieviešanai produktos, procesos vai pakalpojumus konkurētspējas veicināšanai.

Grantam līdz 95.000 eur apmērā var pieteikties dažādu nozaru MVU partnerībā ar Digitālās Inovācijas centru (Latvijas IT Klasteris) līdz 28.jūnijam.

Sīkāka informācija: https://dihworld.eu/second-open-call/

Grants būs vislabāk piemērots ražojošiem vidēja izmēra uzņēmumiem, kuri gatavi ar Klastera biedru palīdzību ieviest inovatīvas tehnoloģijas. Projekta iesniedzējs ir klienta uzņēmums kopā ar Klasteri, taču mūsu biedri projekta veiksmes gadījumā kļūst par projekta izpildītājiem. Šāda veida grantiem pieteikšanās, realizācija un atskaites ir salīdzinoši vienkāršas un bez liekas birokrātijas. Pieteikšanās termiņš 28.jūnijs

Ja ir interese par šo iespēju, sazināties ar aiga.irmeja@itbaltic.com


Grants uzņēmumu apvienībai inovatīvu pakalpojumu izveidei datu koplietošanas (data sharing) jomā


Horizon projekta I4Trust ietvaros ir izsludināta pieteikšanās grantam līdz 120.000 eur apmērā inovatīva datu koplietošanas pakalpojuma pilotam. Projektu iesniedz vismaz 3 MVU apvienība kopā ar Digitālās Inovācijas centru (Latvijas IT Klasteris).

Grants būs vislabāk piemērots tehnoloģiju, komunikāciju, transporta / loģistikas vai citu pakalpojumu uzņēmumu apvienībai. Šāda veida grantiem pieteikšanās, realizācija un atskaites ir salīdzinoši vienkāršas un bez liekas birokrātijas Pieteikšanās termiņš 12.septembris

Sīkāka informācija https://i4trust.org/press-release/i4trust-initiative-launches-its-first-open-call-to-boost-the-creation-of-data-spaces/

Ja ir interese par šo iespēju, sazināties ar aiga.irmeja@itbaltic.com