top of page

ESCALTECH - tehnoloģiju nozares uzņēmumu darbības paplašināšanas veicināšana

Projekta mērķi un galvenās darbības:

Mūsu galvenais mērķis ir izstrādāt un īstenot spēcīgu atbalsta programmu, kas dod iespēju tehnoloģiju uzņēmumiem paplašināt savu darbību un tirgus, kuros darbojas. Plānots, apzināt


uzņēmumu vajadzības un piedāvāt pielāgotu atbalstu un apmācības. Starptautiskā līmenī plānots organizēt kontaktbiržas un ekspertu konsultācijas, individuālas un grupu mentoringa sesijas, tematiskās apmācības, seminārus un dalību starptautiskajos pasākumos.


Kopumā mēs sagaidām, ka atbalsta programmā piedalīsies 90 uzņēmumi, un līdz projekta beigām 2026. gadā 30 uzņēmumi iegūs Centrālajā Baltijas programmā* definēto "scaleup" statusu.

ESCALTECH projketā, kopā ar Igaunijas un Somijas partneriem apzināmies tehnoloģiju jaunuzņēmumu potenciālu veicināt inovācijas un radīt darbavietas. Izmantojot savas zināšanas un resursus, vēlamies izveidot atbalstošu programmu, kas ļautu uzņēmumiem uzplaukt un pilnībā atraisīt savu potenciālu.


Šobrīd mēs kartējam uzņēmumu vajadzības un ceram uz sadarbību ar tehnoloģiju jaunuzņēmumiem visā Latvijā, Igaunijā un Somijā, tāpēc pievienojieties jau šodien!


Kas var piedalīties?

Tehnoloģiju nozares uzņēmumi, kas koncentrējas uz viedo ražošanu, IKT, e-pārvaldi un viedo mobilitāti.

Uzņēmumiem jābūt ne vecākiem par 5-7 gadiem, ar potenciālu paplašināt savu darbību.

Pieteikties programmai iespējams šeit.


Kontaktinformācija:

Ilze Mauriņa, projekta vadītāja: ilze.maurina@itbaltic.com, +371 29 196 823


Projekta informācija: Ieviešanas periods: 1.03.2023-28.02.2026 Kopējais projekta budžets: 1 791 028 EUR

ERAF Interreg Centrālās Baltijas programmas ieguldījums: 1 432 822.36 EUR Projekta partneri: Lead Latvian ICT cluster (Latvia), ITL (Estonia), DIMECC (Finland)


Projekts tiek ieviests Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros: Interreg Central Baltic Region co-funded by the European UnionComentários


Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page