top of page

PARAKSTA MEMORANDU PAR EIROPAS DIGITĀLĀS INOVĀCIJAS CENTRA IZVEIDI


Trešdien, 22. jūlijā tika svinīgi parakstīta saprašanās memoranda par Eiropas Digitālās inovācijas centra (European Digital Innovation Hub, EDIH) apvienības izveidi. Saprašanās memorands paredz iesaistīto pušu vienošanos par kopēju redzējumu un darba plānu Latvijas uzņēmējdarbības digitālās transformācijas veicināšanā, kopēji veidojot nacionālo pieteikumu Eiropas Digitālā inovāciju centra izveidei Latvijā.


Eiropas Digitālās inovācijas centra izveides Latvijā mērķis ir veicināt mazo un vidējo uzņēmumu digitālo attīstību Latvijā. Tādējādi saskaņā ar Eiropas Komisijas programmu “Digital Europe” stiprināt uzņēmumu ražošanas procesu, produktu un pakalpojumu konkurētspēju, izmantojot digitālās tehnoloģijas, kā arī nodrošinot piekļuvi tehniskajām zināšanām un eksperimentiem. Digitālās inovācijas centros un to izveidotajā tīklā, kas aptvers visu Eiropas Savienību, valsts pārvaldes iestādes un privātie uzņēmumi varēs apmainīties ar informāciju, saņemt atbalstu, kā arī izmēģināt un pārbaudīt digitālās inovācijas.


Saprašanās memoranda iniciators ir Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris, kurš šajā kopīgai iniciatīvai apvieno vadošos nozares partnerus, proti, gan Latvijas vadošo tautsaimniecības industriju asociācijas, gan universitātes un zinātnes centrus.


“Šis ir unikāls notikums, kad dažādu Latvijas vadošo tautsaimniecības nozaru un akadēmiskās vides lielākās pārstāvniecības sanākušas kopā, lai kaut ko radītu,” uzsver Gatis Ošs, Latvijas IT klastera valdes priekšsēdētājs, norādot, : “Latvija ir unikāla ar to, ka jau šobrīd valstī visiem ir pieejama pilnvērtīga infrastruktūra taču valda plaisa starp ļoti augstu tehnoloģiju pieejamību, bet relatīvi vāju spēju šīs priekšrocības izmantot. Galvenie izaicinājumi nākamajiem septiņiem gadiem, balstoties uz Eiropas Komisijas iniciatīvu pasaules līmenī un vietējā tirgū, ir uzņēmējdarbības digitalizācija un arvien lielāka moderno tehnoloģiju ietekme mazo un vidējo uzņēmumu izaugsmei un konkurētspējas stiprināšanai.”


Digitālās inovācijas centra apvienības memorandu parakstīja Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija, Elektronikas un datorikas datorzinātņu institūts, Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija, Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija, Kokrūpniecības federācija, Latvijas Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociācija, Pārtikas uzņēmumu federācija, Rīgas Biznesa skolas padomnieku konvents, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks.


Memoranda parakstīšana apliecina iesaistīto pušu vienošanos un pārliecību, ka Latvijā ir nepieciešams izveidot augsta līmeņa digitālās ekselences centru, kura piedāvāto pakalpojumu klāsts veicinās uzņēmējdarbības produktivitāti un konkurētspēju Latvijā. Būtiski identificēt digitalizācijas attīstības tendences ražojošajās nozarēs, kā arī veicināt Latvijas ražojošo nozaru uzņēmumu kopsadarbību ar nacionālā mēroga un Eiropas līderiem digitālo tehnoloģiju un risinājumu ieviešanā.


Apvienība veicinās arī ciešāku sadarbību starp zinātnes pētniecības institūcijām (universitātēm, zinātniskajiem centriem) un industriju, tādējādi nodrošinot pētniecības un attīstības projektu pilnveidi, radot inovāciju ekosistēmu un attīstot starpdisciplināru pieeju augstākajai izglītībai datorzinātnē, stiprinot Latvijas augstākās izglītības kvalitāti, starptautisko atpazīstamību un datorzinātnes ilgtspējību atbilstoši darba tirgus prasībām. Iesaistītās puses apņemas kopīgi uzsākt izstrādāt pieteikumu Eiropas Digitālās inovācijas centra (EDIH) izveidei Latvijā, definējot tautsaimniecības digitālās transformācijas vīziju, misiju un mērķus, kas paredz balstīties uz Latvijas uzņēmumu digitālās attīstības briedumu, tendencēm un vajadzībām.


Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris ir biedrība, kas apvieno Latvijas IT uzņēmumus eksporta veicināšanai un inovatīvu risinājumu atbalstam. Latvijas IT klasteris ir IT uzņēmumu kopiena ar lielu uzsvaru uz internacionalizāciju, starpnozaru sadarbību un digitalizāciju. Latvijas IT klasteris atbalsta ilgtspējīgu nozaru attīstību, izmantojot digitālus rīkus, kā arī pārvalda dažādus starptautiskus projektus sadarbībā ar uzņēmumiem, klasteriem, universitātēm un sabiedriskām organizācijām.


Foto atskats no pasākuma: ŠEIT.

Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page