top of page

Komersantu iespējas Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmā

Aicinām komersantus līdz š.g. 20. jūlijam pieteikties atbalsta saņemšanai Pēcdoktorantūras pētījumu programmā. Tās ietvaros komersants var saņemt līdz 80% Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma, lai savā uzņēmumā nodarbinātu augstas kvalifikācijas speciālistu (pēcdoktorantu) un īstenotu uzņēmuma attīstībai nepieciešamu pētījumu.


Valsts izglītības attīstības aģentūras izsludinātajā 4. atlases kārtā pieteikumus var iesniegt gan LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēti komersanti individuāli, gan sadarbībā ar zinātniskajām institūcijām un komersantiem.


Šajā kārtā pieejamais finansējums ir 11 485 015 euro:

  • Ar saimniecisko darbību saistītiem pētījumiem - 5 742 507,50 euro (šis finansējums paredzēts komersantiem);

  • Ar saimniecisko darbību nesaistītiem pētījumiem - 5 742 507,50 euro, no kuriem 1 148 501,50 euro plānoti fundamentālo pētījumu īstenošanai (šis finansējums paredzēts Latvijas zinātniskajām institūcijām).

Viena projekta finansējums ir 111 505 EUR, kas paredzēts atalgojumam pēcdoktorantam, pētījuma veikšanas izdevumiem un administratīvajiem izdevumus. Projekta īstenošanas ilgums ir līdz 30 mēnešiem.

Tiek atbalstītas šādas darbības:

  • Pētniecība – fundamentālie vai rūpnieciskie pētījumi;

  • Tehnoloģiju tiesību iegūšana, apstiprināšana un aizstāvēšana;

  • Kompetenču pilnveide, starptautiskā mobilitāte un tīklošanās;

  • Zināšanu un tehnoloģiju pārnese;

  • Bakalaura, maģistra un doktora darbu vadīšana;

  • Citu pētniecības vai inovācijas projektu sagatavošana.

4. atlases kārtā tiek atbalstīti pētniecības pieteikumi, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, izaugsmes prioritāšu īstenošanā vai specializācijas jomu attīstībā. Ņemot vērā rīcības plānu “Eiropas pētniecības telpas aktivitātes cīņai pret koronavīrusa izraisīto Covid-19 pandēmiju” (First ERAvsCorona Action Plan), šajā kārtā iespēju iegūt augstāku vērtējumu saņems pētniecības pieteikumi, kas fokusēti uz Covid-19 ietekmes izpēti un inovatīvu risinājumu attīstīšanu šādās jomās: sabiedrības veselības problēmu risināšana, elektronikas un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu attīstība, tai skaitā veselībai, izglītībai, birojiem, e-pārvaldei, un inovatīvi risinājumi uzņēmējdarbības attīstīšanai un pielāgošanai mainīgiem apstākļiem (piemēram, ārkārtas situācijām, klimata pārmaiņām).


Aicinām piedalīties VIAA informatīvajos vebināros par pieteikumu sagatavošanu. Tiešsaistes vebināri notiks 9. un 11. jūnijā plkst. 10.0-13.00.


Reģistrēšanās un papildu informācija ir pieejama:


Detalizēta informācija par pieteikumu iesniegšanas nosacījumiem pieejama ŠEIT.Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page