top of page

Dalība ES fondu IKT apmācību projektā

Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris sadarbībā ar LIKTA ir uzsākuši projektu “Atbalsts nodarbināto apmācībām”.


Ja Jūsu uzņēmumam ir interese par dalību projektā, lūgums atsūtīt nepieciešamo kursu sarakstu, aizpildot pievienoto tabulu (kursu pieteikumu tabula 2020.xls). Uzņēmumi aicināti piedāvāt sev interesējošas starptautiskas IT apmācības (gan attālināti, gan klātienē, kad iespējams).


Šajā projektā atbalstāmi mācību kursi šādās jomās:

  • 214 Dizains;

  • 345 20 Projektu vadība;

  • 48 482 Datoru lietošana (lietpratējiem);

  • 48 483 Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli;

  • 48 484 Programmēšana;

  • 85 Vides aizsardzība;

  • 22 227 Valodas (zviedru, norvēģu, somu vai vācu valodas apmācības).


Atšķirībā no 1.kārtas apmācību projekta, šajā projektā Lēmumus par valsts atbalsta piešķiršanu izsniegs CFLA. LIKTA/Latvijas IT Klasteris izvērtēs komersantu atbilstību Valsts atbalsta saņemšanas nosacījumiem un visi izvērtēšanas dokumenti tiks iesniegti CFLA, kura 30 dienu laikā tos izskatīs un izsniegs Lēmumu.


Lai uzņēmumu izvērtētu un kvalificētu valsts atbalsta saņemšanas nosacījumiem, nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

1) Gala labuma guvēja pieteikums (skat. failu Pieteikuma_anketa-2020.doc);

2) Apliecinājums atbilstībai valsts atbalsta saņemšanas nosacījumiem (skat. failu Apliecinājums valsts atbalstam-2020.doc);

3) Konsolidētais uzņēmumu grupas gada pārskats, ja uzņēmumam ir saistīti uzņēmumi ārvalstīs;

4) Maziem un vidējiem uzņēmumiem – Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai un deklarācijas pielikums, ja ir partneruzņēmumi vai saistīti uzņēmumi (Skat. failus mvk_deklaracija.doc, mvk_deklaracijas pielikums.doc).


Uzņēmumam, kurš piedalīsies projektā, jāseko līdzi, lai tam nav Valsts obligāto nodokļu parādu, kā arī visiem darbiniekiem, kuri apmeklēs mācības, ir jābūt noslēgtiem darba līgumiem. Pirms apmācībām būs jāiesniedz parakstīts apliecinājums brīvā formā, ka darbinieki, kuri piedalās apmācībās ir darba attiecībās ar uzņēmumu uz darba līguma pamata (apliecinājuma piemērs pielikumā Apliecinājums Darba attiecības 2020.doc). Ja, pārbaudot atskaiti, CFLA konstatēs, ka darbinieks uz apmācību brīdi nav bijis darba attiecībās, vai pieņemts darbā tikai uz apmācību laiku, tad izmaksas par apmācībām netiks attiecinātas.


Par apmaksu projekta īstenošanas laikā:

Norēķinu sistēma analoga kā 1.kārtas apmācību projektā – uzņēmumi vispirms LIKTA samaksā par mācību kursiem 100% apmērā, lai LIKTA var norēķināties ar apmācību sniedzēju. Pēc tam, kad LIKTA iesniedz atskaites par ceturksni un saņem finansējumu no CFLA, LIKTA pārskaitīs uzņēmumam valsts atbalsta summu saskaņā ar noteikto finansējuma intensitāti. Saskaņā ar CFLA nosacījumiem, visi finanšu norēķini projekta ietvaros notiks caur LIKTA, kas ir Finansējuma saņēmējs.


Kļūstot par apmācību projekta partneriem, uzņēmumiem būs nepieciešams līdzfinansēt arī administratīvās izmaksas (apjoms tiks precizēts saskaņā ar Latvijas IT klastera un LIKTA valdes lēmumu pēc projekta apstiprināšanas). Minētās administrācijas maksas paredzētas izdevumiem, kurus nav iespējams iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās, jo projekta vadības izmaksas ES fondu projektos ir ierobežotas un nenosedz visas administratīvās izmaksas.


Jautājumu gadījumā lūgums sazināties, rakstot uz kristine.zunde@itbaltic.com.


Saistošā informācija:PIELIKUMI

Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page