top of page

Ārlietu ministrijas aptauja par Āfrikas, Āzijas, Centrālamerikas, Dienvidamerikas un Okeānijas tir

Ārlietu ministrija aicina iesniegt informāciju par sadarbības projektiem Āfrikā, Āzijā, Centrālamerikā, Dienvidamerikā un Okeānijā, kā arī par interesi attīstīt savu eksportu šajos tirgos nākotnē. Ministrijas mērķis ir sniegt fokusētāku valsts atbalstu Latvijas uzņēmumiem apgūstot netradicionālus eksporta tirgus šajos reģionos.


Ārlietu ministrija novērtētu sekojošu informāciju:

  1. uzņēmuma nosaukums,

  2. kodolīgs eksportējamo preču raksturojums,

  3. esošie eksporta tirgi, norādot valstis, uz kurām jau šobrīd tiek eksportēti Latvijas IKT produkti un pakalpojumi,

  4. interesējošie tirgi, norādot valstis, ar kurām nākotnē gribētu attīstīt sadarbību.

*Ar fokusu uz Āfrikas, Āzijas, Centrālamerikas, Dienvidamerikas, Klusā okeāna salu valstīm.


Ārlietu ministrija piedāvā atbalstu eksporta veicināšanai, izmantojot oficiālos kanālus (piemēram, LIAA), informējot par plānotajām valsts augstāko amatpersonu vizītēm uz minētajiem reģioniem, kurās būtu iespējams iekļaut Latvijas uzņēmēju delegācijas, kā arī organizējot pasākumus, kuru ietvaros iespējama informācijas un viedokļu apmaiņa starp Latvijas IKT eksportētājiem un minēto reģionu / organizācijām.


Aptauja jāaizpilda ŠEIT.


Atsauksmes jāiesniedz līdz 24.februārim.Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page