top of page

Praktikants no Vācijas

Kandidāts pašlaik apgūst IT sistēmu integrācijas speciālista profesiju. Vēlamais prakses laiks būtu 04.04. - 31.10.2020. Kandidāts pārvalda vācu un angļu valodu.


Tā kā prakse paredzēta Erasmus+ programmas ietvaros, finansējums no uzņēmuma puses netiek pieprasīts. Uzņēmumam jāparaksta vienošanās ar organizāciju, kas Vācijas pusē nosūta praktikantu.


Praktikants iziet praksi 6 mēnešu garumā un prakses beigās no uzņēmuma saņem apliecinājumu par prakses pabeigšanu – veikto uzdevumu aprakstu, praktikanta darba novērtējumu utt.
Ieinteresētos uzņēmumus lūdzam sazināties ar Lilitu Moiseju, lilita.moiseja@ahk-balt.org


Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page