top of page

Pārtikas uzņēmuma “Aloja Starkelsen” digitalizācijas līmenis – apmierinošs

2020. gadu iesākot, Latvijas Informāciju tehnoloģiju klasteris devās vizītē uz pārtikas uzņēmumu “Aloja Starkelsen”, lai sniegtu padomus digitalizācijas jautājumos. Kopējais vērtējums - digitalizācijas līmenis pārtikas uzņēmumā “Aloja Starkelsen” - apmierinošs.


Uzņēmums Ungurmuižā ražo ap 50 dažādus pārtikas produktus – bioloģisko kartupeļu cieti, ķīseļus, vaniļas cukuru, cepamo pulveri un citus, kas pēc tam tiek realizēti pārsvarā Skandināvijā, bet arī Latvijas veikalu plauktos var iegādāties daļu no saražotās produkcijas. Vizīti apmeklēja teju desmit IT jomas eksperti, kuri vērtēja ražotnē jau ieviestos risinājumus un ieskicēja nākotnē nepieciešamos risinājumus. Viens no “Aloja Starkelsen” būtiskākajiem produktiem ir kartupeļu ciete, ko izmanto pārtikā, farmācijā un tehnoloģiskiem risinājumiem (papīrs, līme, utt.). Tās ražošana notiek no septembra līdz novembrim, iepērkot kartupeļus jeb to cieti no zemniekiem un tos pārstrādājot. Ņemot vērā, ka kartupeļus ilgstoši nav iespējams uzglabāt, tad uzņēmumam grūtības sagādā zemnieku kravu piegāžu sistematizēšana. Kā vienu no iespējamiem risinājumiem IT eksperti piedāvā ieviest “viedo kalendāru”, kur operatīvi varētu tikt veikti labojumi un atzīmētas piegādes gan no uzņēmuma, gan no piegādātāju puses. Tādējādi visi iesaistītie redzētu aktuālāko informāciju.


Kā norādīja uzņēmums, tad šobrīd uzstādītās sistēmas nespēj noteikt kartupeļu anomālijas, piemēram, vai dārzenis ir sasalis, vidū caurs vai citādi tālākajā ražošanas procesā neizmantojams. Šajā jautājumā IT eksperti piedāvā izmantot datorredzes risinājumu. Datorredze palīdzētu noteikt kopējo kvalitāti par piegādāto kartupeļu kravu. Šobrīd ražotnē manuāli tiek paņemts paraugs no atvestās kartupeļu kravas, kas ir zināms rādītājs, taču ir neatbilstošs, vērtējot visu kartupeļu kvalitāti.


Kopumā ražotnes digitalizācijas līmenis ir apmierinošs, ņemot vērā proporcionālo sadalījumu starp manuāla darba veikšanu un tehnoloģiju izmantošanu. “Aloja Starkelsen” norādītie problēmu lauki ir aktuāli arī citiem kartupeļu cietes ražotājiem Eiropā, tāpēc šobrīd šajā jomā tiek meklēts universāls risinājums, tomēr individuāli pielāgojams. Proti, šāda veida risinājumu varētu lietot arī citi ražotāji, kuri nodarbojas ne tikai ar kartupeļu pārstrādi.


Nākamās Latvijas IT klastera vizītes plānotas pie citiem pārtikas ražotājiem Latvijā, kuri ir izrādījuši interesi, lai attīstītu digitalizācijas procesus savos uzņēmumos.Pasākumu cikls "IT eksperti dodas vizītēs uz uzņēmumiem" notiek projekta DIGICLUSTERS ietvaros un to finansē Eiropas Savienības COSME programma. Projekta DIGICLUSTERS mērķis ir attīstīt Eiropas stratēģisko klasteru partnerību viedās specializācijas investīcijām (ESCP-S3), lai veicinātu digitālo transformāciju pārtikas un tās iepakojuma nozarē, izmantojot klasteru organizētus starpnozaru hakatonus. Projektu DIGICLUSTERS Latvijā īsteno Latvijas IT klasteris.


*Šī raksta saturs ataino tikai autora viedokli un ir vienīgi viņa atbildība; nevar uzskatīt, ka tas atspoguļo Eiropas Komisijas un/vai Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūras (EASME) vai kādas citas Eiropas Savienības struktūrvienības viedokli. Eiropas Komisija un Aģentūra neuzņemas nekādu atbildību par rakstā esošo informāciju.


Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page