top of page

Sadarbība ar Pasaules Banku

Iespēja Latvijas e-pārvaldības un Mākslīgā intelekta uzņēmumiem piedalīties International Finance Corporation (turpmāk - IFC) iepirkumos un speciālajās programmās.


IFC ir Pasaules Bankas veidota speciāla institūcija sadarbības veicināšanai ar privāto sektoru: https://www.ifc.org/ , kas piedāvā dažādas programmas, kā veicināt mazattīstības valstu ekonomiku ar iespējami jaunākajām tehnoloģijām un risinājumiem no attīstītajām valstīm. Prioritāte ir risinājumi e-pārvaldībā, īpaši saistībā ar biznesa regulāciju. Sadarbības partneriem IFC piedāvā dažādus atbalsta instrumentus - eksporta garantijas, sadarbības partneru due dilligence utml.


ŠEIT iespējams reģistrēt uzņēmumu un piedalīties iepirkumos. Lai startētu iepirkumos būtiskākā ir pieredze un track record ar projektiem jaunattīstības valstīs, ne tik daudz finanšu rādītāji.


Plašāk pielikumā ŠEIT

Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page