top of page

Latvijas IT klasteris paraksta sadarbības memorandu ar vadošajiem Eiropas Digitālajiem inovāciju cen

2019. gadā no 13. līdz 15. novembrim Madridē, Spānijā, norisinājās “The Digitising European Industry Stakeholder” forums, kur tematiskajā fokusā ir Mākslīgais intelekts un Digitālie inovāciju centri (Digital Innovation Hubs).


14. novembrī Latvijas IT klastera valdes loceklis Gatis Ošs un izpilddirektore Aiga Irmeja parakstīja augsta līmeņa, stratēģiskās sadarbības memorandu starp 24 partneriem – Eiropas vadošajiem Digitālajiem inovāciju centriem ar Mākslīgā intelekta specialitāti. Sadarbības memoranda parakstīšana paredz plašas iespējas nākotnē – jaunas sadarbības, kopēju projektu veidošana un citus mehānismus, lai veicinātu un īstenotu veiksmīgāku digitālo transformāciju.


Gatis Ošs, Latvijas IT klastera valdes priekšsēdētājs, norāda: “Eiropas politikas veidotāji Digitālos inovāciju centrus redz kā stūrakmeņus starp dažādu jomu uzņēmumiem un informācijas tehnoloģijām. Tie nodrošinātu MVU un sabiedrības informētību par pieejamajiem digitālajiem rīkiem un industriju kopumā, tādējādi veicinot inovāciju iesaisti ikdienā un uzņēmējdarbībā. Lepojos, ka Latvijas IT klasteris ir starp vadošajiem Digitālajiem inovāciju centriem Eiropā, kas kultivē nozares izaugsmi un aktīvi piedalās digitālās transformācijas procesā.”


Foruma diskusijas atklāja, kā digitālā transformācija maina šo nozari Eiropā un kā tā padara kopējo ekosistēmu spēcīgāku un inovatīvāku. Šobrīd mākslīgā intelekta risinājumi ir kļuvuši par nozīmīgu nozares daļu, tamdēļ “Horizon Europe” un “Digital Europe” programmas ir veidotas, lai sniegtu spēcīgu atbalstu tālākai digitālās trasformācijas attīstībai un veicinātu digitālo risinājumu plašāku izmantošanu.


Atbalstot mākslīgā intelekta pozitīvo potenciālu nākotnē, Eiropas politika tiecas investēt Digitālajos inovāciju centros, kā arī pauž atbalstu nozares partnerības veicināšanās pasākumiem un citām iniciatīvām, kuras iekļauj dažādus atbalsta mehānismus.


Plašāk par forumu šeit.


Latvijas IT klasteris ir biedrība, kas kopš 2000.gada apvieno Latvijas informāciju tehnoloģiju uzņēmumus kopīgām iniciatīvām - eksporta atbalstam, kā arī tehnoloģiju izmantošanas un nozaru digitalizācijas veicināšanai. Latvijas IT klasteris ir ieguvis Eiropas klasteru izcilības sudraba sertifikātu.
Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page