top of page

Baltijas ģeotelpiskās informācijas tehnoloģiju konference 2020

Aicinājums pieteikties runātājus un atbalstītājus Baltijas ģeotelpiskās informācijas tehnoloģiju konferencei 2020, kas notiks 2020. gada 6. martā Latvijas Universitātes Zinātņu mājā.

Baltijas ģeotelpiskās informācijas tehnoloģiju konference ir lielākais pasākums, kas veltīts ģeotelpiskās informācijas tehnoloģijām Baltijā. Konferenci organizē Latvijas ĢIS biedrība, Igaunijas Ģeoinformātikas biedrība un Lietuvas Kartogrāfijas biedrība. Konferences mērķis ir veidot vienotu izpratni par ĢIT jomu reģionā, tās izaicinājumiem un attīstības virzieniem. Programmā iekļautas ĢIT politikas virzītāju un veidotāju uzstāšanās, kā arī Baltijas un ārvalstu izstrādātāju projektu pieredzes prezentācijas.

Konferences tēmas:

- jaunās tendences - IoT, iekštelpu kartēšana, mašīnmācīšanās, droni

- datu vākšana, datu apmaiņa, lielie dati, datu izmantošanas platformas

- ģeotelpisko datu analīze, manipulācija un vizualizācija

- risinājumu ieviešana stratēģiskajās jomās (zemes pārvaldība, reaģēšana uz krīzēm / katastrofām, viedās pilsētas, iedzīvotāju kartēšana, klimata izmaiņas, jūras monitorings utt.)

- sensori, attālā uzrāde (remote sensing), lāzerskenēšana

- standarti, savietojamība, telpisko datu infrastruktūra, INSPIRE ieviešana

Informāciju par iepriekšējām konferencēm un apskatītajām tēmām var atrast https://www.latgis.eu/en/conference. Ja potenciālā prezentācija nav saistīta ar kādu no augstāk minētajām tēmām, bet domājat, ka tā būs piemērota Baltijas ģeotelpiskās informācijas tehnoloģiju konferencei, lūdzu, sazinieties ar konferences organizatoriem. Esam atvērti priekšlikumiem.

Vairāk informācijas par iespēju uzstāties ar prezentāciju: https://www.balticgitconf.eu/images/conference_2020/call_for_speakers.pdf

Lai pieteiktos, lūdzu, aizpildiet reģistrācijas anketu līdz 31.10.2019. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvJYiByuvlOhOfBYdDKdhCXl5VioWI_7i8XA96J0pLAzJVOQ/viewform

Vairāk informācijas par iespēju atbalstīt konferences norisi: https://www.balticgitconf.eu/images/conference_2020/partnership_proposal.pdf

Ja ir interese, lūdzu, sazinieties ar konferences organizētājiem pa e-pastu info@latgis.eu vai telefonu +371 29237506.

Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page