top of page

Iespēja saņemt ERAF atbalstu IT nozares pētniecības projektiem


Pētniecības projektus IT kompetences centrā var iesniegt komersanti, kas attīsta produktus un tehnoloģijas viedās specializācijas jomā - Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Pētniecības projektus nozares, starpnozaru vai starptautiskiem pētījumiem var iesniegt viens komersants vai arī pētījuma vadošais īstenotājs (komersants) sadarbībā ar citu komersantu/-iem vai pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju.

Atbalstāmie pētniecības virzieni:

  • Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas;

  • Dabīgās valodas tehnoloģijas.

Pētniecības projekta pieteikums jāiesniedz līdz š.g. 16. septembrim, sūtot uz e-pasta adresi Baiba.berovska@idejukapitals.lv.

Plašāk šeit.

Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page