top of page

70% atbalsts dalībai IT klastera tirdzniecības misijām un aktuālie braucieni


Aicinām klastera biedrus doties jūsu pašu iniciētās un veidotās tirdzniecības misijās Klasteru programmas ietvaros un saņemt 70% atbalstu!

Tuvākie plānotie braucieni, kuros aicinām pieteikties:

Galvenie nosacījumi atbalsta saņemšanai IT klastera biedriem:

> Dalībnieki: vismaz 2 nesaistīti MVK, no katra uzņēmuma līdz 3 darbiniekiem.

> Attiecināmās izmaksas: ekonomiskās klases aviobiļetes un viesnīcu izdevumi (ievērojot MK noteikumu Nr. 969 limitus), ieejas kartes (tiek attiecinātas individuāli, novērtējot katru pasākumu un kopējo projekta budžetu).

> Atbalsta intensitāte: 70% no attiecināmajām izmaksām.

> Atbalsta veids: de minimis atbalsts (Klasteris sedz visas izmaksas, uzņēmumam, piestādot līdzfinansējuma rēķinu).

Ja šobrīd aktuālo misiju sarakstā nav iekļauti Jūsu vēlamie pasākumi, tad aicinām biedrus iesūtīt pasākumu sarakstus, kurus būtu vēlme apmeklēt tuvākā gada laikā!

Pieteikšanās braucieniem un detalizētākai informācijai par atbalsta saņemšanas nosacījumiem, aicinām sazināties ar projektu vadītāju Kristīni Zundi:

E-pasts: kristine.zunde@itbaltic.com

Tālr.: 26415966.

Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page