top of page

Konference "Izaugsmes domāšana" 5.septembrī

Pirmo reizi Baltijā klātienē varēsim dzirdēt pasaules vadošo pētnieci motivācijas un personīgās pilnveides jautājumos - Kerolu Dveku (Carol Dweck), kas 2019. gadā uzstāsies tikai četrās Eiropas pilsētās – Londonā, Kopenhāgenā, Utrehtā un Rīgā.

K. Dvekas veiktie pētījumi rāda, ka cilvēkam piemītošais skatījums kļūst izšķirošs situācijās, kad sastopamies ar izaicinājumiem un sarežģījumiem. Savukārt bērna skatījuma veidošanā vecāku reakcija uz bērna kļūdīšanos patiesībā ir daudz nozīmīgāka par pašiem vecākiem piemītošo skatījumu.

Konferencē tiks diskutēts par to:

  • kas ir “mindset” jeb domāšanas koncepts;

  • kā cilvēka personību un izaugsmi ietekmē fiksētā domāšana un kā – izaugsmes domāšana;

  • kā iegūt izaugsmes domāšanu, lai attīstītu sevī neatlaidību, uzmanības noturību un spēju uzņemties intelektuālus riskus;

  • kā savam bērnam mācīt uz pasauli raudzīties ar izaugsmes skatījumu;

  • kā bērnam, kolēģim vai audzēknim dot kvalitatīvu atgriezenisko saiti, lai uzslava veicinātu pašcieņu un vairotu sasniegumus, nevis apdraudētu tos;

  • kā saviem audzēkņiem, kolēģiem un tuviniekiem nodot izaugsmes domāšanu.

Vairāk informācijas par konferenci un pieteikšanos šeit.​

Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page