top of page

Par komersantu iespējām Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmā

Komersanti tiek aicināti līdz š.g. 15.jūlijam pieteikties atbalsta saņemšanai Pēcdoktorantūras pētījumu programmā. Tās ietvaros komersants var iegūt līdz 80% Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma, lai savā uzņēmumā nodarbinātu augstas kvalifikācijas speciālistu (pēcdoktorantu) un īstenotu uzņēmuma attīstībai nepieciešamu pētījumu.

Valsts izglītības attīstības aģentūras izsludinātajā 3. atlases kārtā pieteikumus var iesniegt gan LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēti komersanti individuāli, gan sadarbībā ar zinātniskajām institūcijām.

Šajā kārtā pieejamais finansējums ir 15 120 078 euro:

  • Ar saimniecisko darbību saistītiem pētījumiem - 7 560 039 euro (šis finansējums paredzēts komersantiem);

  • Ar saimniecisko darbību nesaistītiem pētījumiem - 7 560 039 euro, no kuriem 1 512 007,80 euro plānotifundamentālo pētījumu īstenošanai (šis finansējums paredzēts Latvijas zinātniskajām institūcijām).

Viena projekta finansējums ir 133 806 EUR, kas paredzēts atalgojumam pēcdoktorantam (kurš doktora zinātnisko grādu ieguvusi ne agrāk kā pirms 10 gadiem), pētījuma veikšanas izdevumiem un administratīvajiem izdevumus. Projekta īstenošanas ilgums ir līdz 36 mēnešiem.

Tiek atbalstītas šādas darbības:

  • Pētniecība – fundamentālie vai rūpnieciskie pētījumi;

  • Tehnoloģiju tiesību iegūšana, apstiprināšana un aizstāvēšana;

  • Kompetenču pilnveide, starptautiskā mobilitāte un tīklošanās;

  • Zināšanu un tehnoloģiju pārnese;

  • Citu pētniecības vai inovācijas projektu sagatavošana.

Aicinām apmeklēt VIAA informatīvos seminārus par pieteikumu sagatavošanu. Semināri notiks 21., 23. un 28. maijā. Norises laiks un vieta, kā arī pieteikšanās pieejama:

http://viaa.gov.lv/lat/pecdoktoranturas_atbalsts/jaunumi/?text_id=40653

Papildus informācija par pieteikumu iesniegšanas nosacījumiem pieejama:

http://viaa.gov.lv/lat/pecdoktoranturas_atbalsts/konkursi/

Sekojiet līdzi programmas aktualitātēm vietnē:

https://www.facebook.com/PostDocLatvia/

Neskaidrību un jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar mums: liga.mirlina@viaa.gov.lv; tālrunis: 67785472.

Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page