Informācijas sabiedrības padomes 23.05.2019 sēdes materiāli