top of page

Seminārs "Ceļš uz Nīderlandi"

"Ceļš uz Nīderlandi"

21. maijā, plkst. 10:00-13:00

Kr. Valdemāra ielā 35, Rīgā, LV-1010 (LTRK namā)

Latviju un Nīderlandi vieno ciešas un draudzīgas attiecības, ko raksturo regulārs politiskais dialogs, plaša un daudzveidīga sadarbība, īpaši ekonomikas, kultūras un izglītības jomās. Nīderlande tradicionāli ir nozīmīgs Latvijas ekonomiskās sadarbības partneris

Seminārs angļu valodā!

PROGRAMMA:

10:00-10:15 Reģistrācija

10:15-11:30 Par Nīderlandi: - Holandieši un viņu biznesa kultūra; - Ekonomika, infrastruktūra un valsts pārvalde; - Darbaspēks un inovācijas;

Kāpēc investēt Nīderlandē? Latvijas un Nīderlandes savstarpējās ekonomiskās un tiesiskās attiecības

Nīderlandes likumi: - Raksturojošās iezīmes; - Tiesu sistēma; - Juridiskās personas; - Pārstāvniecības; - Līgumi komercattiecībās (vispārīgi un starptautiski); - Darba tiesības.

11:30- 11:45 Kafijas pauze

11:45- 13:00 Līgumu slēgšana

▪ Holandiešu līgumtiesības; ▪ Vispārīgie noteikumi un patērētāju aizsardzība; ▪ Intelektuālais īpašums; ▪ Atbildība;

Darba tiesības: - Pārbaudes laiks; - Konkurenci ierobežojoši nosacījumi; - Darba tiesisko attiecību pārtraukšana; - Darba strīdu komitejas.

Ieteikumi un nianses: - Par juridiskām personām; - Par līgumu slēgšanu; - Par darba tiesībām; - Par strīdu izskatīšanas vietu un piemērojamo likumu: Latvija pret Nīderlandi.

Semināru vada: Jaimy Vanenburg (zvērināta advokāte, starptautiskās sporta tiesības un darba tiesības, HOLLA advokātu birojs, Nīderlande)

Dirk de Jong (zvērināts advokāts, komerctiesības un maksātnespēja, HOLLA advokātu birojs, Nīderlande)

Ivo Klotiņš (zvērināts advokāts, komerctiesības un šķīrējtiesa, KLOTIŅI SERĢIS advokātu birojs, Latvija)

Dalība: BEZMAKSAS

Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page