top of page

Latvijas-Krievijas starpvaldību komisijas Reģionālās sadarbības darba grupas 4.sēde

Maskavā tiek plānota Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas starpvaldību komisijas ekonomiskās, zinātniski-tehniskās, humanitārās un kultūras sadarbības jomās (turpmāk - SVK) 8.sēdes norise, kuru no Latvijas puses vadīs satiksmes ministrs T.Linkaits.

Pirms SVK sēdes tiek plānots organizēt Latvijas-Krievijas SVK ietvaros izveidotās Reģionālās sadarbības darba grupas 4.sēdi Latvijā, kuru vadīs Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Ē.Eglītis. Līdz ar to, lūdzam izvērtēt un informēt Ekonomikas ministriju par sekojošo:

  • Par Jūs interesējošiem jautājumiem ekonomiskās sadarbības paplašināšanai ar Krievijas reģioniem.

  • Par sadarbības aktualitātēm un notikušo sadarbību.

Savlaicīgai informācijas apmaiņai lūdzam visu minēto informāciju nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi Darja.Kolesnika@em.gov.lv līdz š.g. 20.maija darba dienas beigām.

Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page