top of page

Latvijas un Igaunijas IT uzņēmumu vizīte Gruzijā - darbaspēka meklējumi Gruzijā

Aicinām piedalīties Igaunijas kolēģu rīkotajā vizītē Gruzijā no 5. - 6. jūnijam, kuras laikā notiks vizītes dalībnieku iepazīstināšana ar Gruzijas IKT sektora attīstību, kā arī individuālas B2B tikšanās, akcentējot Gruzijas IKT darbaspēka piedāvājumu Baltijas valstīm.

Vizītes organizatori sedz viesnīcas izmaksas.

Ceļa izmaksas iespējams attiecināt Klastera programmas projektā, sazinoties ar Kristīni Zundi, kristine.zunde@itbaltic.com, 26415966, ievērojot šos nosacījumus.

Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page